Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO tại Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 92/QĐ-VPUBND
Ngày ban hành 16/06/2016
Ngày hiệu lực 16/06/2016
Trích yếu nội dung Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO tại Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực CCHC
Người ký duyệt Chánh Văn phòng Vương Trinh Quốc
Tài liệu đính kèm 92 QĐ-UBND.pdf
Văn bản mới