Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai tuần thứ 27 từ ngày 27/6 - 03/7/2016
Số ký hiệu văn bản 67/BC-VPUBND
Ngày ban hành 05/07/2016
Ngày hiệu lực 05/07/2016
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai tuần thứ 27 từ ngày 27/6 - 03/7/2016
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
Người ký duyệt Vương Trinh Quốc
Tài liệu đính kèm 67.bc.pdf
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH
 
Văn bản mới