Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai tuần thứ 27 từ ngày 27/6 - 03/7/2016
Số ký hiệu văn bản 67/BC-VPUBND
Ngày ban hành 05/07/2016
Ngày hiệu lực 05/07/2016
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai tuần thứ 27 từ ngày 27/6 - 03/7/2016
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
Người ký duyệt Vương Trinh Quốc
Tài liệu đính kèm 67.bc.pdf
Văn bản mới