Kết luận của đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát lại qui trình xử lí văn bản
Số ký hiệu văn bản 68/TB-VPUBND
Ngày ban hành 10/03/2016
Ngày hiệu lực 10/03/2016
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát lại qui trình xử lí văn bản
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm rasoatquitrinhxulivanban.pdf
Văn bản mới