Kế hoạch công tác văn thư-lưu trữ năm 2016
Số ký hiệu văn bản 18/KH-VPUBND
Ngày ban hành 18/03/2016
Ngày hiệu lực 18/03/2016
Trích yếu nội dung Kế hoạch công tác văn thư-lưu trữ năm 2016
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm congtacvanthuluutru.pdf
Văn bản mới