Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016
Số ký hiệu văn bản 130/BC-VPUBND
Ngày ban hành 30/12/2016
Ngày hiệu lực 30/01/2017
Trích yếu nội dung Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 130 BC.pdf
Văn bản mới