Danh sách hộp thư điện tử cơ quan

DANH SÁCH HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CỦA ĐƠN VỊ

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

I

Thường trực UBND tỉnh Lào Cai

1

Đặng Xuân Phong

Chủ tịch

dxphong-ubnd@laocai.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Thể

Phó Chủ tịch

nhthe-ubnd@laocai.gov.vn

3

Nguyễn Thanh Dương

Phó Chủ tịch

ntduong-ubnd@laocai.gov.vn

4

Lê Ngọc Hưng

Phó Chủ tịch

lnhung-ubnd@laocai.gov.vn

5

Đặng Xuân Thanh

Phó Chủ tịch

dxthanh-ubnd@laocai.gov.vn

II

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai

1

Vương Trinh Quốc

Chánh Văn phòng

 

vtquoc-ubnd@laocai.gov.vn

2

Bùi Văn Thìn

Phó Chánh Văn phòng

bvthin-ubnd@laocai.gov.vn

3

Nguyễn Thị Hồng Minh

Phó Chánh Văn phòng

nthminh-ubnd@laocai.gov.vn

4

Hoàng Quốc Bảo

Phó Chánh Văn phòng

hqbao-ubnd@laocai.gov.vn

III

Phòng Chuyên viên Tổng hợp

1

Hoàng Ngọc Bích

Trưởng Phòng

hnbich-ubnd@laocai.gov.vn

2

Lê Anh Đức

Phó phòng

laduc-ubnd@laocai.gov.vn

3

Phạm Hồng Minh

Phó phòng

phminh-ubnd@laocai.gov.vn

4

Đỗ Xuân Thủy

Phó phòng

dxthuy-ubnd@laocai.gov.vn

5

Nguyễn Trọng Huân

Chuyên viên

Nthuan-ubnd@laocai.gov.vn

IV

Phòng Chuyên viên Khoa giáo - Văn xã

1

Nguyễn Cao Sơn

Trưởng phòng

ncson-ubnd@laocai.gov.vn

2

Mai Xuân Trung

Phó phòng

mxtrung-ubnd@laocai.gov.vn

3

Trần Sơn Bình

Phó phòng

tsbinh-ubnd@laocai.gov.vn

4

Đặng Thanh Huyền

Chuyên viên

dthuyen-ubnd@laocai.gov.vn

V

Phòng Chuyên viên Quản lí đầu tư và XDCB

1

Trần Đức Tình

Phó phòng

 

tdtinh-ubnd@laocai.gov.vn

2

Nguyễn Duy Hiệp

Phó phòng

ndhiep-ubnd@laocai.gov.vn

3

Nguyễn Quốc Huy

Phó phòng

nqhuy-ubnd@laocai.gov.vn

4

Nguyễn Tùng Sơn

Phó phòng

ntson-ubnd@laocai.gov.vn

5

Văn Hữu Thành

Chuyên viên

vhthanh-ubnd@laocai.gov.vn

VI

Phòng Chuyên viên Nông lâm nghiệp  và TNMT

1

Vũ Đức Quyền

Trưởng phòng

vdquyen-ubnd@laocai.gov.vn

1

Trần Ngọc Minh

Phó phòng

tnminh-ubnd@laocai.gov.vn

3

Phạm Năng Chung

Phó phòng

pnchung-ubnd@laocai.gov.vn

4

Nguyễn Ngọc Quyết

Phó phòng

nnquyet-ubnd@laocai.gov.vn

VII

Phòng Chuyên viên Kinh tế

1

Hoàng Thanh Bình

Trưởng phòng

 

htbinh-ubnd@laocai.gov.vn

2

Phạm Nam Tuấn

Phó phòng

pntuan-ubnd@laocai.gov.vn

VIII

Phòng Chuyên viên Nội chính

1

Trịnh Minh Tuấn

Trưởng phòng

tmtuan-ubnd@laocai.gov.vn

2

Đặng Quang Chính

Phó phòng

dqchinh-ubnd@laocai.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thúy

Phó phòng

ntthuy-ubnd@laocai.gov.vn

IX

Ban Tiếp công dân

1

Nguyễn Thanh Long

Phó ban

ntlong-ubnd@laocai.gov.vn

2

Đinh Đắc Trí

Phó ban

ddtri-ubnd@laocai.gov.vn

3

Phạm Vũ Cường

Phó ban

pvcuong-ubnd@laocai.gov.vn

4

Đặng Đình Nam

Chuyên viên

ddnam-ubnd@laocai.gov.vn

5

Nguyễn Đức Thọ

Chuyên viên

Ndtho-ubnd@laocai.gov.vn

X

Phòng Tổ chức Hành chính

1

Nguyễn Trung Kiên

Trưởng phòng

 

ntkien-ubnd@laocai.gov.vn

2

Phạm Thị Vy

Phó phòng

ptvy-ubnd@laocai.gov.vn

3

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Phó phòng

nttminh-ubnd@laocai.gov.vn

4

Võ Chí Đông

Chuyên viên

vcdong-ubnd@laocai.gov.vn

5

Đỗ Thị Thu Hồng

Chuyên viên

 

dtthong-ubnd@laocai.gov.vn

6

Nguyễn Thị Hồng Diệp

Chuyên viên

nthdiep-ubnd@laocai.gov.vn

7

Lưu Thị Ngân

Chuyên viên

 

ltngan-ubnd@laocai.gov.vn

8

Trịnh Thị Thúy Hằng

Chuyên viên

ttthang-ubnd@laocai.gov.vn

9

Phạm Thùy Linh

Chuyên viên

ptlinh-ubnd@laocai.gov.vn

10

Ngọc Văn Hải

Cán bộ

nvhai-ubnd@laocai.gov.vn

11

Nguyễn Đức Phong

Cán bộ

ndphong-ubnd@laocai.gov.vn

12

Nguyễn Thị Thảo

Cán bộ

ntthao-ubnd@laocai.gov.vn

13

Nguyễn Thị Thảo (Văn thư)

Cán bộ

ntthaovt-ubnd@laocai.gov.vn

14

Hoàng Thị Sao

Cán bộ

htsao-ubnd@laocai.gov.vn

15

Bùi Thị Vân

Cán bộ

btvan-ubnd@laocai.gov.vn

16

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Chuyên viên

nnquynh-ubnd@laocai.gov.vn

XI

Phòng Quản trị Tài vụ

1

Ngọc Thị Huệ

Trưởng phòng

nthue-ubnd@laocai.gov.vn

2

Nguyễn Minh Hiếu

Cán bộ

nmhieu-ubnd@laocai.gov.vn

3

Hà Thanh Tùng

Cán bộ

httung-ubnd@laocai.gov.vn

4

Nguyễn Thị Khìn

Kế toán

ntkhin-ubnd@laocai.gov.vn

5

Phạm Thanh Thùy

Chuyên viên

ptthuy-ubnd@laocai.gov.vn

6

Trần Thúy Hằng

Thủ quỹ

tthang-ubnd@laocai.gov.vn

XII

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh

banbientap@laocai.gov.vn

1

Trần Thùy Linh

Trưởng Ban

ttlinh-ubnd@laocai.gov.vn

2

Nguyễn Lệ Hằng

Biên tập viên

nlhang-ubnd@laocai.gov.vn

3

Lìu Seo Lìn

Biên tập viên

lslin-ubnd@laocai.gov.vn

4

Hồ Kiều Chinh

Biên tập viên

hkchinh-ubnd@laocai.gov.vn

5

Vũ Thùy Linh

Biên tập viên

vtlinh-ubnd@laocai.gov.vn

XIII

Hộp thư liên hệ của VP UBND tỉnh

contact-ubnd@laocai.gov.vn

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 135
  • Trong tuần: 5,883
  • Tất cả: 265,026
Đăng nhập