Văn phòng UBND tỉnh tích cực hiện đại hóa nền hành chính nhà nước
Xác định cải cách thủ tục hành chính, minh bạch hóa các thủ tục hành chính là đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong thời gian qua, Văn phòng UBND tỉnh đã đề ra nhiều giải phải pháp để hiện đại hóa nền hành chính công, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2016.


Tập huấn Phần mềm hồ sơ công việc

Văn phòng UBND tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai công tác cải cách hành chính gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế tại Văn phòng. Công tác cải cách hành chính công đã dần đi vào nền nếp, theo hướng công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, chạy thử nghiệm 04 ứng dụng công nghệ thông tin do VNPT cung cấp như: Phầm mềm hồ sơ công việc, phần mềm một cửa, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai  và phần mềm bảo hiểm xã hội. Đã giải quyết cơ bản hồ sơ công việc  của Văn phòng trên môi trường mạng, giảm tải việc in sao văn bản và theo dõi được quá trình làm việc của chuyên viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong tháng 5, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với VNPT chạy thử nghiệm phần mềm hồ sơ công việc (ioffice), phần mềm một cửa (igate) và Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, triển khai tập huấn chữ ký số đến toàn bộ công chức, viên chức trong Văn phòng.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tiếp nhận 266 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Thường trực UBND tỉnh, đã trả 247 hồ sơ (đạt 92,8% tổng số hồ sơ trước hạn và đúng hạn), còn lại 19 hồ sơ chưa được giải quyết do phải tổ chức họp lấy ý kiến tham gia của nhiều ngành có liên quan.

Cùng với đó, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai, đưa vào sử dụng hệ thống Cổng thông tin điện gồm một cổng chính 44 Cổng thành viên với mô hình bốn cấp. Đặc biệt trên hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh có tích hợp chuyên mục hỏi - đáp, để giải đáp những vướng mắc, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, liên tục cập nhật các thông tin, văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai. Các phòng, đơn vị, cán bộ công chức, viên chức tăng cường sử dụng mạng LAN, 100% công chức, viên chức kết nối Internet dùng thư điện tử để trao đổi, xử lý công việc.

Trong 6 tháng đầu năm, Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp nhận và trả lời 12 câu hỏi của công dân trên Modul Hỏi – Đáp, thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh.

Ngoài những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của Văn phòng sẽ tiếp tục thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008, phần mềm quản lý hồ sơ công chức viên chức đáp ứng yêu cầu đề ra.

Trong thời gian tới, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh và xây dựng các quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 để đưa vào thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Văn phòng. Việc cải cách hành chính  gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới./.

                                                                             Bùi Vân








Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 96
  • Trong tuần: 2,743
  • Tất cả: 235,289
Đăng nhập