Văn phòng UBND tỉnh giao ban đánh giá tình hình công tác quí I/2016
Ngày 01/4/2016 Văn phòng UBND tỉnh tổ chức họp giao ban thường kì đánh giá công tác văn phòng quí I/2016 và triển khai nhiệm vụ tháng 4. Đồng chí Vương Trinh Quốc – Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

emoticon
Quang cảnh cuộc họp

Trong quí I vừa qua, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu và phục vụ tốt các nội dung chương trình, kế hoạch đề ra, cụ thể: Thực hiện tốt việc tham mưu các báo cáo, bài phát biểu, tháp tùng các đồng chí Thường trực UBND tỉnh đi dự các cuộc họp làm việc, thăm chúc tết và tặng quà các gia đình chính sách, các đơn vị cơ sở. Cán bộ công chức các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công, tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với  đơn vị địa phương chuẩn bị các nội dung làm việc, công tác hội nghị, hội đàm đàm bảo kịp thời; các văn bản tham mưu cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo điều hành cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, công tác theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành thực hiện chỉ đạo của tỉnh đôi khi chưa kịp thời; Đề án ứng dụng công nghệ thông tin triển khai còn chậm tiến độ; công tác phối hợp giữa các phòng chuyên viên chưa đạt hiệu quả như mong muốn; công tác phục vụ chưa thực sự chuyên nghiệp, chưa chủ động sáng tạo.

Tại cuộc họp, các chuyên viên đã báo cáo nội dung cụ thể  các lĩnh vực công việc đã triển khai thực hiện trong quí I vừa qua, đề xuất kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong các tháng tiếp theo.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Vương Trinh Quốc – Chánh Văn phòng UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ công chức trong Văn phòng. Đồng chí Chánh Văn phòng yêu cầu Bộ phận một cửa (phòng Hành chính Tổ chức) đánh giá kết quả từ khi đi vào hoạt động đến nay; đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong khiếu nại tố cáo; tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban; đối với các nội dung cần báo cáo Thường trực UBND tỉnh phải cập nhập ngay cho phòng tổng hợp, thống kê danh mục phối hợp gửi đồng chí Hoàng Ngọc Bích (phòng Tổng hợp) trước ngày 8/4.....

Cũng tại cuộc họp đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức danh Phó Trưởng phòng đối với 03 đồng chí gồm: Lê Anh Đức, Nguyễn Duy Hiệp; Trần Ngọc Minh.
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 176
  • Trong tuần: 5,924
  • Tất cả: 265,067
Đăng nhập