Lào Cai: Ban hành Tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND quy định tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo đó, Thôn, tổ dân phố được phân làm ba loại: Loại 1, loại 2, loại 3 với 3 tiêu chí phân loại, gồm Tiêu chí về số hộ gia đình, tiêu chí về Diện tích tự nhiên và tiêu chí về các yếu tố đặc thù. Với mỗi tiêu chí, để phân loại thôn, tổ dân phố phải căn cứ cách tính điểm tiêu chí như sau:

Về Tiêu chí hộ gia đình, đối với thôn: có từ 100 hộ trở xuống thì mỗi hộ tính 01 điểm; trên 100 hộ, cứ mỗi hộ tính 0,5 điểm, nhưng điểm tối đa không quá 200 điểm. Đối với tổ dân phố: Từ 150 hộ trở xuống thì mỗi hộ tính 01 điểm; trên 150 hộ, cứ mỗi hộ tính 0,5 điểm, nhưng điểm tối đa không quá 200 điểm.

 

Số hộ gia đình là một trong những tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố

Về Tiêu chí diện tích tự nhiên, đối với thôn: Từ 150 ha trở xuống tính 50 điểm; từ 151 ha đến 300 ha, cứ 10 ha được tính 02 điểm; trên 300 ha, cứ 10 ha tính 01 điểm, nhưng điểm tối đa không quá 100 điểm. Đối với tổ dân phố: Từ 10 ha trở xuống tính 40 điểm; từ 11 ha đến 40 ha, cứ 01 ha tính 01 điểm; trên 40 ha, cứ 01 ha tính 0,5 điểm, nhưng điểm tối đa không quá 100 điểm.

Còn với Tiêu chí các yếu tố đặc thù, đối với thôn: Thôn thuộc đơn vị hành chính cấp xã khu vực I tính 10 điểm, khu vực II tính 15 điểm, khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn thuộc đơn vị hành chính cấp xã khu vực I, II tính 20 điểm; thôn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự tính 10 điểm; thôn có tỷ lệ hộ gia đình là người dân tộc thiểu số chiếm trên 50% số hộ trong thôn tính 10 điểm, chiếm từ 30% đến 50% tính 05 điểm, dưới 30% không tính điểm; thôn có tỷ lệ hộ nghèo chiếm từ 41% tổng số hộ trong thôn trở lên tính 10 điểm, chiếm từ 20% đến 40% tổng số hộ trong thôn tính 05 điểm, dưới 20% không tính điểm. Tiêu chí các yếu tố đặc thù đối với tổ dân phố: Tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã khu vực I tính 10 điểm, khu vực II tính 15 điểm, riêng các tổ dân phố đặc biệt khó khăn tính 20 điểm; các tổ dân phố trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự tính 10 điểm; tổ dân phố có tỷ lệ số hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp chiếm trên 50% tổng số hộ của tổ dân phố tính 10 điểm, chiếm từ 30% đến 50% tính 05 điểm, dưới 30% không tính điểm; tổ dân phố có tỷ lệ hộ nghèo chiếm từ 20% trở lên tính 10 điểm, có từ 10% đến 20% số hộ của tổ dân phố tính 05 điểm, dưới 10% không tính điểm.

Căn cứ tổng số điểm của các tiêu chí quy định nêu trên, việc phân loại thôn, tổ dân phố theo khung điểm sau: Thôn, tổ dân phố loại 1 có từ 251 điểm đến 350 điểm; thôn, tổ dân phố loại 2 có từ 170 điểm đến 250 điểm; thôn, tổ dân phố loại 3 có dưới 170 điểm.

Quyết định này được thực hiện kể từ ngày 22/7. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phân loại thôn, tổ dân phố./.

Thu Hồng
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 181
  • Trong tuần: 5,929
  • Tất cả: 265,072
Đăng nhập