Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2015
Ngày 17/8, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

Thủ tướng Chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị, dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, lãnh đạo các B, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Lào Cai, tham dự có đồng chí Đặng Xuân Phong – Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, sau 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, thể chế của nền hành chính được cải cách và dần được hoàn thiện cơ bản phù hợp với yêu cầu, chủ trương quan trọng của Đảng và cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao rõ rệt, cơ bản khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống chức năng, phạm vi đối tượng quản lí, từng bước tăng tính minh bạch trong thực hiện ngân sách, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính được triển khai một cách đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, từng bước phấn đấu theo hướng “Chính phủ điện tử”, “Chính quyền điện tử”. Đến hết quý 1/2016, cả nước đã đơn giản hóa 4.525/4.723 thủ tục hành chính, đạt 95,8%. Bộ máy hành chính từ Trung ương tới địa phương đã phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, cơ bản khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu bên trong đã có sự phân định rõ hơn giữa cơ quan quản lý và đơn vị sự nghiệp. Bộ Nội vụ đã thẩm định, phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của 17/20 bộ, ngành và 53/63 địa phương; ban hành 47 tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức.

Tại hội nghị, Bộ Nội vụ công bố Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang bộ và UBND tỉnh/thành phố trực thuộcTrung ương năm 2015. Theo đó, tỉnh Lào Cai đạt 84,42 điểm, xếp thứ 39/63 tỉnh, thành phố (năm 2015 đạt 85,52 điểm, xếp thứ 9/63 tỉnh,thành phố).

 

Quang cảnh tại điểm cầu trực tuyến Lào Cai.

Đối với Lào Cai, giai đoạn 2011 – 2015, tỉnh ban hành 327 văn bản qui phạm pháp luật; rà soát 1.118 TTHC, 73,68% cơ quan cấp tỉnh và 100% cấp huyện, xã triển khai thực hiện một cửa theo hướng điện tử hiện đại; tuyển dụng 568/956 công chức thông qua thi tuyển, giải quyết cho 58 cán bộ, công chức nghỉ chế độ và thôi việc; 238/345 (68,98%) cơ quan, đơn vị thực hiện cải cách tài chính công; cung cấp 1.121 dịch vụ công trực tuyến, công khai các TTHC trên Cổng thông tin của tỉnh. Trong thời gian tới tỉnh tập trung thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2021, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định 37/2014/NĐ-CP, thực hiện Đề án vị trí việc làm mỗi cơ quan phải giảm ít nhất một đầu mối, nâng cao hiệu quả kiểm soát cải cách hành chính tại cơ quan nhà nước, xây dựng chuẩn hóa Bộ TTHC tỉnh Lào Cai theo 3 cấp, giảm tối đa TTHC về đầu tư, đăng kí đầu tư; thủ tục thuế, hải quan thuận lợi, nhanh chóng...

Đại biểu dự hội nghị đã tham luận ý kiến, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong cải cách hành chính (CCHC) nhà nước: Thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp; việc đổi mới chức năng, nhiệm vụ của bộ máy hành chính còn chậm; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đồng đều, yếu về năng lực phát hiện vấn đề, đề xuất biện pháp giải quyết, còn có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực…

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các B, ngành Trung ương, sự quyết liệt của các địa phương trong công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua. Thủ tướng chỉ đạo: Giai đoạn 2016 - 2020các Bộ, ngành và các địa phương cần nâng cao chất lượng toàn diện công tác triển khai CCHC. Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước tại các Bộ, ngành và các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC. Kiên quyết loại bỏ tiêu cực, nhũng nhiễu và lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cho hoạt động của các B,ngành, các địa phương. Quan tâm công tác cán bộ, trong đó cần có chính sách phù hợp để thu hút người tài phải công khai, công tâm, minh bạch trong công tác tuyển dụng cán bộ công chức. Kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy hành chính những cán bộ có biểu hiện tiêu cực, không đáp ứng yêu cầu công việc. Khẩn trương xây dựng chính phủ điện tử, tổ chức bộ máy cần được tỉnh giản, gọn nhẹ hiệu quả, hiệu lực hơn. Thực hiện nghiêm túc việc cải cách tài chính công theo hướng tiết kiệm, hiệu quả. Phát huy những kinh nghiệm tốt trong cải cách hành chính trong nước giai đoạn vừa qua, chủ động nghiên cứu kinh nghiệm tiên tiến của các nước để áp dụng phù hợp vào thực tiễn nước ta./.

Theo CTTĐT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 120
  • Trong tuần: 2,767
  • Tất cả: 235,313
Đăng nhập