Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác cảnh vệ
Ngày 18/8, tại trụ sở Văn phòng UBND tỉnh, 04 cơ quan gồm Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác cảnh vệ.

Dự Lễ ký kết có Lãnh đạo các Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; Lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh; đại diện các phòng, ban, các cán bộ, chuyên viên, chiến sỹ thuộc các đơn vị.

 

Các đơn vị ký Quy chế phối hợp

Việc ký Quy chế phối hợp giữa 04 cơ quan nhằm đảm bảo an ninh, an toàn Khu vực trụ sở Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; hoạt động của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra tại tỉnh do Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND chủ trì đón tiếp. Quy chế phối hợp giữa 4 đơn vị gồm 9 Điều khoản, quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm phối hợp của từng đơn vị trong công tác cảnh vệ.

Theo đó, các bên thực hiện quy chế phối hợp phải đảm bảo nguyên tắc tập trung, đoàn kết thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan phải kịp thời phối hợp trao đổi thông tin. Công an tỉnh trực tiếp bảo vệ và phối hợp với các cơ quan trong khuôn viên đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn khu vực trụ sở khối 2. Đối với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh có trách nhiệm phối hợp với lực lượng bảo vệ mục tiêu trong việc kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào trụ sở khối 2; tổ chức việc quản lý, sử dụng thẻ công chức đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khuôn viên trụ sở thuộc cơ quan, đơn vị mình; đảm bảo các phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác an ninh, an toàn khu vực; Đồng thời các đơn vị phối hợp trong công tác bảo vệ các Hội nghị, chương trình tiếp khách; bảo vệ các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến làm việc tại tỉnh Lào Cai.

Để thực hiện tốt quy chế này các đơn vị phối hợp và các cơ quan, đơn vị trong khuôn viên Trụ sở khối 2 có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt Quy chế này đến cán bộ chiến sỹ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý để thực hiện. Định kỳ hàng năm, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh và Công an tỉnh luân phiên chủ trì sơ kết đánh giá Quy chế phối hợp góp phần bảo vệ an toàn, ngăn chặn mọi âm mưu và các hành vi xâm hại đến sự an toàn của khu vực trụ sở khối 2 và các đối tượng cảnh vệ./.CTTĐT tỉnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 103
  • Trong tuần: 5,851
  • Tất cả: 264,994
Đăng nhập