Lào Cai: Gửi tin nhắn nhắc việc đến lãnh đạo các cơ quan, địa phương
CTTĐT - Từ ngày 17/10, Lào Cai áp dụng hình thức gửi tin nhắn nhắc việc đến lãnh đạo các cơ quan, địa phương.

 

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh nhập nội dung chỉ đạo điều hành của tỉnh lên phần mềm

Kể từ ngày 17/10/2016, Văn phòng UBND tỉnh chính thức thực hiện triển khai gửi tin nhắn, thư điện tử về tiến độ thực hiện các công việc UBND tỉnh giao cho cơ quan, đơn vị, địa phương; gửi thông báo về các cuộc họp hỏa tốc, hoãn họp, các nội dung cần triển khai ngay lập tức và công việc khác qua số điện thoại di động của giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và hòm thư điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đây là tính năng mới được tích hợp trong phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và phần mềm lịch công tác đã được Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai triển khai chính thức tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố từ đầu năm 2016. 

Theo đó, các cơ quan, địa phương đều được cấp tài khoản để khai thác, sử dụng phần mềm nhắc việc. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao hiển thị trên phần mềm nhắc việc, người trả lời “nhắc việc” (cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, địa phương) thực hiện triển khai các nhiệm vụ được giao. Từ kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, người trả lời “nhắc việc” thực hiện cập nhật nội dung thông tin về tình trạng, kết quả thực hiện nhiệm vụ vào phần mềm nhắc việc.

Phần mềm nhắc việc cho phép Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các công việc UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành, địa phương một cách chính xác, kịp thời và đầy đủ; thể hiện tính hiệu lực chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Bên cạnh đó, phần mềm tạo điều kiện cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương theo dõi được quá trình xử lý công việc tại các cơ quan, đơn vị mình, nhất là những việc chưa trả lời, trễ hạn để đôn đốc thực hiện. 

Theo chương trình cải cách hành chính, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin của Văn phòng UBND tỉnh, dự kiến quí IV/2016, Văn phòng UBND tỉnh sẽ chính thức triển khai phần mềm theo dõi giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, với nhiều tiện ích cho cán bộ Ban tiếp công dân tỉnh, huyện và công dân..

                                                                                                                   Vương Trinh Quốc

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 143
  • Trong tuần: 5,891
  • Tất cả: 265,034
Đăng nhập