Triển khai bổ sung các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại Văn phòng UBND tỉnh
Với quyết tâm và nỗ lực cải cách hành chính của Văn phòng UBND tỉnh, tháng 1/2016, Văn phòng UBND tỉnh đã chính thức thành lập và đưa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” hiện đại tại Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai đi vào hoạt động với 90 thủ tục hành chính để giải quyết thủ tục hành chính cho các cơ quan, đơn vị.


Thực hiện giao dịch tại Bộ phận một cửa - Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Văn phòng UBND tỉnh bảo đảm tính
công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết công việc; từng bước đơn giải hóa các thủ tục hành chính; tăng cường sự giám sát của nhân dân, nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước; nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, tạo bước đột phá mạnh mẽ đối với nhiệm vụ cải cách hành chính của Văn phòng UBND tỉnh trong giai đoạn 2015 - 2020. Ngày 22/11/2016, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 163/QĐ-VPUBND về việc bổ sung 194 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” hiện đại của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

Cùng với 90 thủ tục hành chính áp dụng lúc thành lập và 194 thủ tục hành chính bổ sung đợt này. Đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” của Văn phòng UBND tỉnh đang thực hiện 284 thủ tục hành chính, đạt 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được thực hiện giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” hiện đại của Văn phòng. Qua đó, đã nói lên sự quyết tâm, đồng lòng, trách nhiệm của tập thể Văn phòng UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính và tác dụng, hiệu quả của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” phục vụ đắc lực cho thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển; mang lại niềm vui, sự hài lòng ở mức cao hơn cho người dân và doanh nghiệp; …

Nguyễn Trung Kiên

Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 165
  • Trong tuần: 5,913
  • Tất cả: 265,056
Đăng nhập