Văn phòng UBND tỉnh tổng kết công tác Đảng, công tác Văn phòng và Công đoàn năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017
Ngày 16/01/2017, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác Văn phòng và Công đoàn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự và chỉ đạo có đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Vương Trinh Quốc, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì Hội nghị và các đồng chí lãnh đạo Văn phòng cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng Văn phòng UBND tỉnh.

 

Quang cảnh hội nghị

Năm 2016, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện trên các mặt công tác của cơ quan, nhất là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, đặc biệt đã tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, kịp thời Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; duy trì chế độ sinh hoạt đảng nề nếp, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; cấp ủy đảng các cấp phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ, góp phần hoàn thành chức năng, nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác của Văn phòng UBND tỉnh. Với những kết quả đạt được, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 04/04 tổ chức cơ sở đảng đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 01 chi bộ đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hưng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong công tác Văn phòng có nhiều đổi mới và đã tạo sự chuyển biến rõ nét và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao. Cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, cải tiến lề lối làm việc, tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và trong nội bộ Văn phòng thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp, điều phối, bảo đảm thông tin, bảo đảm hậu cần, phục vụ kịp thời, có hiệu quả sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Trong năm tổ chức tiếp nhận 34.599 văn bản đến và ban hành 17.786 văn bản các loại. Qua đó, đã tạo được không khí làm việc trong cơ quan dân chủ, cởi mở, thân thiện, kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, chất lượng công tác được nâng lên, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vương Trinh Quốc báo cáo tóm tắt công tác Văn phòng năm 2016

Công tác Công đoàn thực hiện có hiệu quả, toàn diện chương trình công tác năm 2016. Tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn viên quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, các chủ trương của Đảng ủy Văn phòng. Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị cơ quan; duy trì các hoạt động văn hóa thể thao, được đông đảo cán bộ đoàn viên tham gia hưởng ứng; phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; tham gia ý kiến xây dựng các quy chế, quy định nội bộ. Quan tâm đời sống tinh thần, vật chất, bảo vệ quyền lợi đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.  Thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện, huy động các nguồn lực ủng hộ đồng bào miền Trung và Nam Trung Bộ, ủng hộ các Quỹ xã hội của tỉnh và nhiều hoạt động xã hội, tình nghĩa khác.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Văn phòng đạt được trong thời gian qua; đồng thời cũng chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế. Đồng chí lưu ý, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu và củng cố vững chắc những kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, bám sát chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để thực hiện tốt chức năng là cơ quan tham mưu tổng hợp, điều phối, bảo đảm thông tin, hậu cần, kỹ thuật cho hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; đề xuất đúng và trúng, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành một cách tập trung, hiệu quả. Nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản, đảm bảo chính xác, kịp thời, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh; làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; duy trì các phong trào xây dựng cơ quan xanh, sạch, đẹp góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung và cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; xây dựng Văn phòng UBND tỉnh thực sự là cơ quan hành chính nhà nước gương mẫu đúng với chủ đề năm 2017 của tỉnh là: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”.

 

 

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2011 – 2015 và trao tặng “Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai” cho nhiều cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh (ảnh trên)./.

Nguyễn Trung Kiên
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 86
  • Trong tuần: 2,733
  • Tất cả: 235,279
Đăng nhập