Nhìn lại một năm thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Cuối năm 2015, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại (Bộ phận Một cửa) Văn phòng UBND tỉnh được thành lập theo Quyết định số 258/QĐ-VPUBND. Sau một năm đi vào hoạt động, Bộ phận Một cửa đã ghi được những dấn ấn quan trọng và ngày càng khẳng định vai trò của mình cho Văn phòng UBND tỉnh trong công cuộc cải cách hành chính hiện nay.

Người dân, doanh nghiệp đến giao dịch tại Bộ phận Một cửa Văn phòng UBND tỉnh

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Bộ phận Một cửa đã tiếp nhận trên 600 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó số hồ sơ đã trả kết quả trước và đúng hạn 527 hồ sơ, chiếm 87%; số hồ sơ đã trả kết quả nhưng trễ hạn 47 hồ sơ, chiếm 8%, (thuộc thủ tục “Phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư” do Thường trực UBND tỉnh có ý kiến họp duyệt Dự án nên không đảm bảo thời gian); số hồ sơ đang giải quyết trong hạn 30 hồ sơ, chiếm 5%.

Đối với các dịch vụ công, Văn phòng UBND tỉnh đã rà soát và lựa chọn 17 thủ tục hành chính (trong tổng số 44 dịch vụ công) liên quan đến người dân và doanh nghiệp để đăng ký với Sở Nội vụ chuyển sang giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông thực hiện mức độ 3 và mức độ 4 (dự kiến đưa vào thực hiện từ năm 2017).

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc tìm tra cứu, tìm hiểu, tiếp cận và dễ dàng thực hiện đúng, các thủ tục hành chính đã được công khai, niêm yết đầy đủ tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa và trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng qua phần mềm một cửa I-gate http://laocai.motcua.vnpt.vn.  

Bên cạnh đó, năm 2016 Văn phòng UBND tỉnh đã đăng tải 678 bộ cơ sở dữ liệu và văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Lào Cai lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; tiếp nhận 2.333 câu hỏi của các tổ chức, cá nhân gửi trên Modul Hỏi – Đáp, trả lời 300 câu hỏi thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh, đạt 100%. Số còn lại chuyển cho các sở, ban, ngành trả lời theo đúng thẩm quyền quy định.

Để giám sát, đánh giá tình hình thực hiện cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên phát “Phiếu nhận xét, đánh giá” từ công dân đến giao dịch tại Bộ phận này và công khai số điện thoại đường dây nóng, fax và email đều được áp dụng đầy đủ.

Với những nỗ lực không ngừng của Văn phòng UBND tỉnh và Bộ phận một cửa, cá nhân, tổ chức thụ hưởng dịch vụ hành chính công có thể tiết kiệm đáng kể chi phí và thời gian giao dịch đồng thời nâng cao năng suất làm việc cho đơn vị. Đây là một trong những bước đi quan trọng nhằm góp phần nâng cao chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX), đồng thời góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ lợi ích nhân dân và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu của mỗi công chức, viên chức.

 

Bùi Thị Vân
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 110
  • Trong tuần: 5,858
  • Tất cả: 265,001
Đăng nhập