Kiểm tra đột xuất công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND xã Cốc San
Sáng ngày 12/10, Đoàn kiểm tra Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai kiểm tra đột xuất tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND xã Cốc San, huyện Bát Xát.


Đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo điều hành về thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của xã; kiểm tra trực tiếp tại Bộ phận một cửa và các hồ sơ đã giải quyết việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; hướng dẫn công chức làm việc tại Bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả trên phần mềm Dịch vụ hành chính công tỉnh Lào Cai (phần mềm Igate).

Qua kiểm tra cho thấy: UBND xã Cốc San đã nghiêm túc triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định. Việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, người dân đến giao dịch; một số thủ tục hành chính được xã tạo điều kiện rút ngắn thời gian giải quyết cho người dân như: thủ tục đăng ký kết hôn; thủ tục đăng ký khai sinh; đăng ký lại khai sinh; chứng thực…


Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND xã Cốc San

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa đã tiếp nhận và trả kết quả đối với 2.249 hồ sơ, trong đó: Lĩnh vực tư pháp: 2183 hồ sơ, lĩnh vực Thanh tra: 50 hồ sơ, lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội: 13 hồ sơ, lĩnh vực đất đai: 03 hồ sơ. Tất cả các hồ sơ trên đều được trả kết quả đúng và trước hạn. Đã niêm yết công khai địa chỉ email, số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính tại Bảng niêm yết các thủ tục hành chính để cho người dân dễ thấy, thuận lợi cho việc phản ánh, kiến nghị với các cơ quan chức năng. Trong 9 tháng năm, UBND xã Cốc San không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của các tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính. Đã chi trả chế độ phụ cấp cho cán bộ làm việc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

Tuy nhiên, UBND xã chưa thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả trên phần mềm Dịch vụ hành chính công tỉnh Lào Cai; chưa đảm bảo chế độ phụ cấp đối với cán bộ làm đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

Lãnh đạo UBND xã đề nghị với Đoàn kiểm tra  cung cấp bộ thủ tục hành chính chuẩn cấp xã để thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ; tổ chức tập huấn lại phầm mềm Dịch vụ hành chính công tỉnh Lào Cai cho công chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

Đoàn kiểm tra yêu cầu lãnh đạo UBND xã bố trí kinh đảm bảo chế độ cho cán bộ đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại xã./.

Bùi Vân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 60
  • Trong tuần: 2,016
  • Tất cả: 907,635
Đăng nhập