Chánh Văn phòng UBND tỉnh dự hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM ở Thái Niên
Tính đến hết ngày 30/10, xã Thái Niên đã hoàn thành 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Xã đang phấn đấu từ nay đến cuối năm sẽ hoàn thành thêm 03 tiêu chí.


Quang cảnh hội nghị.
Theo báo cáo tại hội nghị, để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt, Ban chỉ đạo xã đã ban hành Nghị quyết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020, xây dựng các kế hoạch cụ thể làm căn cứ để tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện. Xã cũng đã kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý Chương trình MTQG xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững, rà soát kiện toàn 21 Ban phát triển thôn… Với những nỗ lực đó, đến nay toàn xã đã kiên cố hóa được 27,7km/54,7km kênh mương đảm bảo nước tưới phục vụ cho sản xuất; có 97% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Toàn xã có 01 điểm bưu chính viễn thông tại Trung tâm xã, có 23,8% số thôn có internet, 92% hộ dân sử dụng điện thoại di động. Tổng số hộ nghèo chiếm 11,28%; 100% người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi là 19,68%... Đến hết ngày 30/10/2018, xã đã hoàn thành 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cụ thể là: Thùy lợi; Điện; Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Thông tin và truyền thông; Tỷ lệ lao động có việc làm; Giáo dục và đào tạo; Y tế; Văn hóa; Hộ nghèo; Quốc phòng và an ninh.

Trưởng thôn Hải Niên 
phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu là Bí thư, Trưởng thôn các thôn đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng nông thôn mới. Theo đó các ý kiến tập trung vào các vấn đề: Khó khăn trong việc làm nhà vệ sinh, đặc biệt là những hộ dân có người nhà đi làm ăn xa, gia đình đông báo dân tộc thiểu số; Khó khăn trong việc xóa nhà tạm, làm đường giao thông nông thôn do thiếu nguồn lực.

Các ý kiến của Bí thư, Trưởng thôn các thôn được đồng chí Bí thư và Chủ tịch xã giải đáp thấu đáo.


Đồng chí Vương Trinh Quốc – Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Trinh Quốc – Chánh Văn phòng UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực mà xã đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời tập trung định hướng xã những việc cần làm trong thời gian tới, trong đó xã cần đặc biệt quan tâm đến các mục tiêu đã đề ra, mỗi người dân, mỗi cán bộ cần quyết tâm hơn nữa trong thực hiện các tiêu chí. Đồng chí cũng đề nghị nếu xã hội đủ các điều kiện thì sẽ lựa chọn đầu tư cơ sở, vật chất phục vụ cho hoạt động của bộ phận một cửa của xã được đồng bộ, hiện đại trong thời gian tới./.

Thùy Linh


Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 638
  • Trong tuần: 3,974
  • Tất cả: 1,116,153
Đăng nhập