Lào Cai: Từ năm 2019 sử dụng hoàn toàn Công báo điện tử
Từ năm 2019, UBND tỉnh Lào Cai dừng cấp phát Công báo in miễn phí cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và sử dụng Công báo điện tử thay thế hoàn toàn Công báo in cấp phát.


 Từ năm 2019, sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí

Ngày 24/12/2018, UBND tỉnh Lào Cai ban hành công văn số 6034/UBND-TCHC về việc sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu UBND các huyện và thành phố Lào Cai tuyên truyền, phổ biến tới các xã, phường, thị trấn trực thuộc, từ năm 2019 tập trung sử dụng Công báo điện tử của tỉnh Lào Cai trên Trang Thông tin điện tử Công báo tỉnh (tại địa chỉ: congbao.laocai.gov.vn), đồng thời chú trọng việc đảm bảo cơ sở hạ tầng để các xã, phường, thị trấn có điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp cận thông tin điện tử, sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn sử dụng, đảm bảo duy trì, vận hành, nâng cao chất lượng hoạt động Công báo điện tử tỉnh, phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của người dân, doanh nghiệp, tổ chức và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Việc sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và chủ trương của Văn phòng Chính phủ về tăng cường sử dụng Công báo điện tử, đồng thời để tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Năm 2019, Văn phòng Chính phủ cũng dừng cấp phát Công báo in miễn phí cho các xã, phường, thị trấn trên toàn quốc và sử dụng Công báo điện tử trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (chinhphu.vn hoặc congbao.chinhphu.vn) thay thế hoàn toàn Công báo in./.

Theo Cổng TTĐT






Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 637
  • Trong tuần: 3,973
  • Tất cả: 1,116,152
Đăng nhập