Văn phòng UBND tỉnh có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh
Sáng ngày 10/01, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác Văn phòng và Công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2018 với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, tập thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động của cơ quan, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Các chỉ tiêu được nghị quyết của Đảng bộ năm 2018 đề ra hầu hết đạt và vượt so với kế hoạch. Cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ luôn giữ vững lập trường tư tưởng, quan điểm chính trị; luôn tin tưởng và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng bộ Văn phòng đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị gắn bó, đoàn kết phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đảm bảo công tác hậu cần, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của cơ quan và các đồng chí lãnh đạo. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện. Việc triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên được triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm.

Đối với công tác Văn phòng, trong năm qua, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện tốt Quy chế làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch đề ra; công tác lãnh, chỉ đạo có nhiều đổi mới; việc phối hợp trong Văn phòng và giữa các Văn phòng có nhiều chuyển biến. Công tác tham mưu tổng hợp đã được nâng lên, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tham mưu các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; kết quả đạt được thể hiện qua công tác tham mưu một số nội dung: Trong năm 2018, 25/25 chỉ tiêu cơ bản trong phát triển kinh tế xã hội địa phương đều đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 10,23%, cao nhất kể từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 8.300 tỷ đồng, kim ngạch XNK ước đạt 3 tỷ đô la. Sản xuất công nghiệp giữ vững tốc độ tăng trưởng cao, giá trị đạt 29.000 tỷ đồng. Du lịch thu hút khoảng 4,3 triệu lượt du khách đến tham quan, doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 13.400 tỷ đồng…. Triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 5 và thứ 6 HĐND tỉnh khóa XV; chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt các nội dung báo cáo, tờ trình trình Kỳ họp thứ 7, thứ 8 HĐND tỉnh khóa XV. Tổ chức tốt các cuộc họp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí hàng tuần; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 47 quyết định công bố danh mục 935 TTHC; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng trình tự theo quy định.

Đồng chí Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Các phòng khối hành chính, quản trị thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ, công tác tổ chức cán bộ, hành chính, pháp chế, quản trị, kế toán đảm bảo đúng chế độ chính sách, dân chủ, công khai; công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT của Văn phòng được quan tâm, đẩy mạnh, năm 2018 đã có trên 7,3 lượt triệu người truy cập vào Cổng TTĐT tỉnh; tổ chức phục vụ chu đáo, hiệu quả trên 640 cuộc họp, sắp xếp bố trí phục vụ tiếp 86 lượt đoàn khách. Các đơn vị sự nghiệp tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính tự đảm bảo toàn bộ chi phí thường xuyên; doanh thu các đơn vị TTHN tỉnh, Nhà khách số 2 đều tăng, Nhà khách số 3 bằng mức cùng kỳ, đảm bảo nguồn thu nhập bình quân cho lao động tại các đơn vị.

Các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chữ Thập đỏ và Hội Cựu Chiến binh đã phối hợp chặt chẽ trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thường xuyên thăm hỏi, động viên cán bộ, CC, VC, vận động đoàn viên, hội viên nhiệt tình tham gia các phong trào do các cơ quan tổ chức phát động. Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng thực hiện tốt công tác giúp đỡ xã xây dựng NTM được phân công phụ trách. Công tác dân quân tự vệ, bảo vệ an ninh trật tự trong cơ quan thực hiện tốt.

Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu, tham luận tập trung vào phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng. Đề xuất một số kiến nghị liên quan công tác phục vụ hoạt động cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; phát triển đảng viên; cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ; tổ chức sắp xếp bộ máy tại một số bộ phận; việc phối hợp trong công tác; việc ứng dụng CNTT, CCHC; quan tâm đến chế độ, chính sách của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan…


Nhân dịp này, đồng chí Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Cao Sơn – Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự cố gắng và những kết quả mà toàn thể Văn phòng đạt được trong năm 2018, đã đóng góp lớn cho sự phát triển của tỉnh. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý Văn phòng phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tham mưu, phục vụ, nhất là tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Để làm tốt điều đó, các chuyên viên khối tham mưu tổng hợp cần phải nắm chắc hoạt động những ngành mình phụ trách; kịp thời, thường xuyên phối hợp chặt chẽ, đôn đốc các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo đã giao. Các công tác của Văn phòng về cải cách hành chính, ứng dụng CNTT, sắp xếp tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng… cần xem xét, rà soát, điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo có đội ngũ cán bộ, CC, VC tinh thông, giỏi giang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động của UBND tỉnh, Văn phòng và các nhà khách. Thực hiện nghiêm các quy định về công tác an ninh, bảo vệ trong trụ sở. Quan tâm chế độ, chính sách cho CBCCVC và người lao động của Văn phòng.


Đồng chí Hoàng Chí Hiền – Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Chí Hiền – Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2019, quán triệt chủ trương của tỉnh là Quyết tâm hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 5 năm 2016-2020, đồng thời với phương châm hành động của UBND tỉnh là “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao đạo đức công vụ”. Do đó, đòi hỏi Văn phòng UBND tỉnh phải quyết tâm cao hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ công tác tham mưu, tổng hợp và công tác hành chính, quản trị, phục vụ hoạt động chỉ đạo điều hành của Thường trực UBND tỉnh. Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị toàn thể CBCCVC, người lao động thuộc Văn phòng cần nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện, uốn nắn tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, chế độ và đạo đức công vụ, phải đi đầu trong công tác CCHC, ứng dụng CNTT, chế độ bảo mật thông tin; thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc liên quan đến hoạt động của Văn phòng. Các đồng chí chuyên viên Khối tham mưu tổng hợp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu giải quyết công cho Thường trực UBND tỉnh phải có chiều sâu về chuyên môn và toàn diện. Khối hành chính, quản trị, phục vụ chủ động hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ; phân công, phân việc chánh chồng chéo, rà soát lại quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ… Đồng chí Hoàng Chí Hiền mong muốn tập thể Văn phòng đoàn kết, thống nhất, phát huy thành tích đạt được, ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của cơ quan Văn phòng năm 2019.

Tại Hội nghị cũng đã bầu Ban Thanh tra nhân dân của Văn phòng UBND tỉnh và Công bố trao các quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và của Văn phòng UBND tỉnh./.

Thu Hồng


Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 35
  • Trong tuần: 4,022
  • Tất cả: 1,116,201
Đăng nhập