Năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh đạt loại tốt về Chỉ số cải cách hành chính
Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định phê duyệt và công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai.

 

Văn phòng UBND tỉnh tập huấn triển khai phần mềm số hóa tài liệu

Theo kết quả công bố, Văn phòng UBND tỉnh là một trong 9 đơn vị được xếp loại tốt về Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh. Ngoài ra, 8 đơn vị đạt loại tốt là các Sở: Giao thông Vận tải - Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Ngoại vụ.

Còn lại các đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Thông tin và Truyền thông được xếp loại Khá.

Về Kết quả Ch số cải cách hành chính năm 2018 của UBND các huyện, thành phố thì UBND huyện Bát Xát, Bắc Hà, Văn Bàn, Si Ma Cai, Bảo Thắng xếp loại Tốt; UBND các huyện Sa Pa, Bảo Yên, Mường Khương và TP Lào Cai xếp loại Khá.

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính là cơ sở để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xét thi đua - khen thưởng đối với tập thể và người đng đu các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Lào Cai. Do đó, các cơ quan, đơn vị cần tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm và có giải pháp, kế hoạch cụ thể, thiết thực để đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình năm 2019 và những năm tiếp theo./.

TCHC


Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 214
  • Trong tuần: 2,736
  • Tất cả: 1,074,702
Đăng nhập