Lào Cai: Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn Lao động
CTTĐT - Toàn tỉnh hiện có trên 2 nghìn doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh với 66 nghìn người lao động đang làm việc, trong đó có nhiều người đang làm việc trong môi trường có nhiều nguy cơ độc hại, nguy hiểm. Chính vì vậy, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ, PCCN) luôn là một mục tiêu hàng đầu được tỉnh và các doanh nghiệp hết sức quan tâm chú trọng.

Nỗ lực cải thiện môi trường làm việc

Thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động và Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, năm 2018 Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về ATVSLĐ, PCCN và đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của mỗi cơ quan, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động trong thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN, đáp ứng yêu cầu của sản xuất, kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, môi trường làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp là một trong những điều kiện cần thiết, quan trọng góp phần đảm bảo ATVSLĐ, PCCN. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, toàn tỉnh hiện trên 2.000 doanh nghiệp hoạt động, sử dụng 66.000 lao động; trong đó, doanh nghiệp nhà nước sử dụng 8.120 lao động; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng 3.600 lao động và doanh nghiệp dân doanh sử dụng 54.280 lao động. Phần lớn các doanh nghiệp đã chủ động triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ, PCCN gắn với kế hoạch sản xuất, kinh doanh. 100% doanh nghiệp nhà nước và nhiều doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đã thành lập Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động, bố trí cán bộ làm công tác ATVSLĐ; xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp làm việc an toàn, phòng chống cháy nổ. Năm 2018 đã có 13.825 lượt người lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở được huấn luyện ATVSLĐ, trong đó có 7.538 người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ được cấp thẻ an toàn lao động. Đồng thời, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động, quan tâm đầu tư cải thiện điều kiện lao động, sử dụng thiết bị, công nghệ mới vào sản xuất góp phần nâng cao năng suất lao động và bảo đảm an toàn cho người lao động.. Tổng kinh phí đầu tư thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt trên 107 tỷ đồng, trong đó kinh phí của các doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ lệ cao (chiếm 50% tổng kinh phí của các loại hình doanh nghiệp).

Bên cạnh đó, công tác tổ chức huấn luyện ATVSLĐ và khám sức khoẻ định kỳ, phân loại sức khỏe cho người lao động làm cơ sở bố trí công việc phù hợp, tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động làm việc trong môi trường có yếu tố độc hại, có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp đã được ngành Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe, khám và khám lại sức khoẻ của người lao động. Trong năm 2018 đã tổ chức khám mới và khám định kỳ sức khỏe cho hơn 14,7 nghìn lượt người lao động làm việc trong các doanh nghiệp; khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho gần 2 nghìn người; thực hiện 31 cuộc quan trắc môi trường lao động tại 31 đơn vị với tổng số 3.897 mẫu, phát hiện 425 mẫu không đạt tiêu chuẩn (chủ yếu là các yếu tố vi khí hậu, bụi và tiếng ồn).


Sản xuất sản phẩm đồng tại Nhà máy Luyện đồng Lào Cai

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Công tác kiểm định, khai báo sử dụng các máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ và thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ được thực hiện nghiêm túc trên địa bàn; cũng trong năm 2018 toàn tỉnh có 2.013 máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được kiểm định mới và kiểm định định kỳ, kết quả 100% các thiết bị kiểm định đạt yêu cầu và được khai báo sử dụng theo quy định. Các sở, ngành, địa phương đã tổ chức 36 cuộc thanh tra, kiểm tra về thực hiện pháp luật ATVSLĐ, PCCN tại 385 lượt doanh nghiệp, cơ sở trong đó tập trung ở các đơn vị có nhiều yếu tố lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, có nguy cơ cao dễ gây cháy nổ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, vv.. .

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng, Công an, Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 03 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất và chuyên đề trong việc chấp hành pháp luật ATVSLĐ tại 39 đơn vị; kiểm tra công tác ATVSLĐ tại 05 công trình thi công xây dựng trọng điểm. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện một số đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật ATVSLĐ, PCCN; chế độ, quyền lợi của người lao động chưa được đảm bảo; chưa quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động và phòng chống cháy nổ,.. Các sở, ngành đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 96 đơn vị với tổng số tiền là 447,3 triệu đồng.

Tuy nhiên, năm 2018 trên địa bàn tỉnh xảy ra 31 vụ tai nạn lao động làm 31 người bị tai nạn lao động; 32 vụ cháy làm 01 người bị thương,... thiệt hại do tai nạn lao động và cháy nổ gần 3 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên là nhận thức của một số người sử dụng lao động và người lao động về công tác ATVSLĐ, PCCN chưa đầy đủ, chưa thấy hết nguy cơ đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của người lao động, nhất là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, nên chưa quan tâm đúng mức đến công tác ATVSLĐ, chế độ, quyền lợi của người lao động như: chưa tổ chức huấn luyện ATVSLĐ và khám sức khỏe cho người lao động, chưa trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, chưa xây dựng phương án, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm việc, công tác kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ,... dẫn đến còn tình trạng vi phạm quy định về ATVSLĐ, để xảy ra tai nạn lao động, gây thiệt hại về người và tài sản.

Từ thực tế trên cho thấy, để nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ, PCCN trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới các cơ quan chức năng, đơn vị trên địa bàn cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ-PCCN theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATVSLĐ-PCCN, thực hiện tốt Chương trình quốc gia An toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông về ATVSLĐ, PCCN, đặc biệt chú trọng vào các nội dung tuyên truyền Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chủ doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất cần chủ động nắm bắt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chế độ, tiêu chuẩn, quy chuẩn về ATVSLĐ; không ngừng đầu tư cải thiện môi trường, điều kiện lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động, không để xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện ATVSLĐ, PCCN, nâng cao kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, người lao động,.. xây dựng kế hoạch thực hiện công tác ATVSLĐ, PCCN và tổ chức thực hiện có hiệu quả; từng bước xây dựng văn hóa an toàn trong công ty, doanh nghiệp.

Hơn nữa, tổ chức Công đoàn các cấp thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm tra, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động về chính sách lao động, chủ động phối hợp với người sử dụng lao động làm tốt công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp, đẩy mạnh Phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ” trong các đơn vị, doanh nghiệp./.

Hồng Minh 

Hồng Minh


Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 178
  • Trong tuần: 2,700
  • Tất cả: 1,074,666
Đăng nhập