Đại hội chi bộ 2 – Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh thành công tốt đẹp
Sáng ngày 29/02/2020, Chi bộ 2 - Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, bầu ra Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2022.

Dự đại hội có đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Bùi Văn Thìn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh cùng các đảng viên trong Chi bộ.

Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ 2 có 15 đảng viên, gồm các đồng chí là Thường trực UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng, các đảng viên là Trưởng, Phó các phòng chuyên viên: Kinh tế, Nông lâm nghiệp và Tài nguyên môi trường, Khoa giáo và Văn xã, Ban Tiếp Công dân.

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ 2 đã tổ chức lãnh đạo và hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ vừa qua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành kịp thời, đúng luật; hoạt động của sở, ngành trong lĩnh vực được các bộ ngành Trung ương ghi nhận và đánh giá cao đã tạo sự đồng thuận, ủng hộ đầu tư, giúp đỡ của Trung ương cho sự phát triển Kinh tế - xã hội của Lào Cai.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Trong quá trình tổ chức thực hiện đã quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đề ra các giải pháp lãnh đạo thiết thực, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức.Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và xây dựng Đảng để không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của chi bộ. Chăm lo bồi dưỡng giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê Nin; tư tuởng Hồ Chí Minh; đường lối chính sách chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng. Các nhiệm vụ của chi bộ đều được đảng viên thực hiện nghiêm túc và có kết quả. 100% đảng viên trong chi bộ 2 đều được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Chi bộ 2 đã lãnh đạo hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, nâng cao chất lượng tham mưu về hoạt động thuộc lĩnh vực: Nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, thuỷ sản; quản lý đất đai, môi trường; khoáng sản, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu; giáo dục và đào tạo; y tế, dân số; văn hoá, thể thao, du lịch; thông tin truyền thông; giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo…

Đồng chí Lê Ngọc Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ do Chi bộ 2 đề ra. Đồng thời cũng có những đóng góp đối với Chi bộ 2. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chi bộ 2 cần thực tốt nhiệm vụ chính trị; dành thời gian hợp lý cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; từng cá nhân cần có sự cố gắng, nỗ lực để có thể đóng góp vào sự phát triển của chi bộ nói riêng và của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh nói chung.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm ký tới, chi bộ 2 tiếp tục lãnh đạo có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh, nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh, thuờng trực UBND tỉnh; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thực hiện cơ chế dân chủ trong cơ quan. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nuớc, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể, quần chúng nhằm củng cố và đổi mới tổ chức, nội dung hoạt động….

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm 2020 – 2022

Tại đại hội các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, đánh giá chỉ ra những mặt đã đạt được và những tồn tại hạn chế cần khắc phục. Đồng thời cũng đề ra một số giải pháp, bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ cũng như công tác Đảng. tập trung đánh giá kết quả công tác tham mưu, công tác tư tưởng, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ; tham gia các đoàn thể....

Đồng chí Bùi Văn Thìn, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội

 

Chi bộ 2 chụp ảnh chúc mừng thành công Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022, gồm 03 đồng chí: Nguyễn Trung Kiên, Phó phòng NLN&TNMT (giữ chức vụ Bí thư Chi bộ); Nguyễn Thanh Long, Phó Ban Tiếp công dân (giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ); Trần Sơn Bình, Phó phòng Khoa giáo Văn xã (Ủy viên Chi bộ).

Tại Đại hội, 100% các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết khóa V, nhiệm kỳ 2020-2022./. 

Thảo Châu

 

 

 

 

 

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 247
  • Trong tuần: 2,769
  • Tất cả: 1,074,735
Đăng nhập