Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai
Để chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991-01/10/2021), Văn phòng UBND tỉnh đã phát động tới Tập thể các phòng, ban, đơn vị; toàn thể công chức, viên chức và người lao động trực thuộc Văn phòng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 - 01/10/2021) với khẩu hiệu thi đua: “Đoàn kết, sáng tạo thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991- 01/10/2021)”.

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991-01/10/2021) nhằm tạo khí thế sôi nổi, khơi dậy nội lực và phát huy tính năng động, sáng tạo, đoàn kết, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm cao trong toàn thể cơ quan, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình công tác năm 2020, năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời phát hiện, xây dựng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong đợt thi đua cũng như trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên để tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng.

Phòng Hành chính - Tổ chức triển khai nhiệm vụ hưởng ứng thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai

Với tinh thần đó, Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị tiếp tục đoàn kết, tích cực, sáng tạo và thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai.

Các nội dung thi đua tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu như: Thực hiện hoàn thành và vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự của tỉnh. Tích cực tham mưu và tổ chức triển khai các chương trình, Đề án trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý một cách sáng tạo, hiệu quả, trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Tiếp tục thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành chế độ, đạo đức công vụ. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng khen thưởng; phấn đấu mỗi phòng, ban, đơn vị trực thuộc có ít nhất 01 cá nhân là gương điển hình tiên tiến hoặc xây dựng được nội dung, chương trình, Đề án thiết thực trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quy chế dân chủ; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế văn hoá công sở; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng trong tổ chức và hoạt động của Văn phòng, trong đó chú trọng việc vi phạm quy định về không hút thuốc lá nơi công sở, quy định về không uống rượu bia, đồ uống có cồn ngay trước, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc theo Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh.

Thời gian thi đua từ tháng 10/2020 đến hết tháng 9/2021./.

Thu Hồng


Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 227
  • Trong tuần: 2,749
  • Tất cả: 1,074,715
Đăng nhập