Văn phòng UBND tỉnh là đơn vị xuất sắc của Khối Tham mưu tổng hợp năm 2020
Chiều 25/01/2021, Khối thi đua Tham mưu tổng hợp tổng kết công tác năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ và ký giao ước thi đua năm 2021.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã đánh giá kết quả triển thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của Khối Tham mưu thổng hợp. Năm 2020, Khối thi đua Tham mưu tổng hợp đã kịp thời quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Phát động và tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đoàn viên. Nhiệm vụ khen thưởng tiếp tục được thực hiện bảo đảm tính tiêu biểu, nêu gương, minh bạch và kịp thời. Tích cực chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất kịp thời, có hiệu quả cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về cơ chế chính sách, các giải pháp trong công tác lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện điều hành, phát động 100% các đơn vị trong Khối thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của các cơ quan, đơn vị trong Khối nói chung và sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nói riêng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2020.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận, các đại biểu tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào việc điều chỉnh dự thảo báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, căn cứ kết quả chấm điểm các tiêu chí thi đua của các đơn vị, các cơ quan trong Khối Tham mưu tổng hợp. Kết quả thảo luận, đánh giá của các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã thống nhất bình chọn Văn phòng UBND tỉnh là đơn vị xuất sắc của Khối và đề nghị UBND tỉnh xét tặng Cờ thi đua.

Thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2021 giữa các cơ quan trong Khối

Hội nghị cũng đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện phong trào thi đua trong năm 2021 và thống nhất giao Sở Nội vụ làm Trưởng Khối thi đua, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh làm Phó Khối thi đua Tham mưu tổng hợp năm 2021. Tổ chức phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai.

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2021 giữa các cơ quan trong Khối, thống nhất các hoạt động phong trào thi đua trong Khối được duy trì và ngày càng phát triển.

Trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Khối năm 2020

Nhân dịp này, Khối thi đua Tham mưu tổng hợp đã khen thưởng 05 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của Khối năm 2020. 

                                                                                                                               Phạm Vy


Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 171
  • Trong tuần: 2,693
  • Tất cả: 1,074,659
Đăng nhập