Phòng Kinh tế

Nhiệm vụ Phòng Kinh tế:

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh quản lý chỉ đạo điều hành về các lĩnh vực: Tài nguyên khoáng sản, nước; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; theo dõi hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế; thuỷ điện, điện năng; tình hình doanh nghiệp trên địa bàn, công tác đổi mới doanh nghiệp; hội nhập quốc tế; kinh tế cửa khẩu, thương mại; xuất nhập khẩu; quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại; các quy hoạch, chương trình, đề án, VBQPPL liên quan đến lĩnh vực phân công. 

- Chuẩn bị nội dung, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh giải quyết đề nghị của các cơ quan báo chí thuộc các lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.

 

Họ và tên, chức vụ, thông tin liên hệ

 

 

 Nhiệm vụ

 

Ông Hoàng Thanh Bình
Trưởng phòng
ĐT:3.844.643
Mail: htbinh-ubnd@laocai.gov.vn

Chịu trách nhiệm chung công tác quản lý hành chính của Phòng.Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh quản lý Nhà nước các lĩnh vực:   

- Khoáng sản; điện năng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh; chính sách khuyến công;

- Các Chương trình, Đề án, Dự án, thực hiện ĐTM các dự án thuộc thuộc lĩnh vực được phân công;

- Hoạt động chung của các đơn vị: Sở Công Thương, Khu công nghiệp Tằng Loỏng; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai và UBND huyện Văn Bàn.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng phân công.

 

 

Ông Nguyễn Bá Cảnh

Chuyên viên

ĐT: 3.841.711

Mail: nbcanh-ubnd@laocai.gov.vn

Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh quản lý Nhà nước các lĩnh vực:

- Thương mại, xuất nhập khẩu; công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; quản lý, phát triển chợ; quản lý phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu. Hoạt động tại Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai (gồm khu công nghiệp Đông Phố Mới, Bắc Duyên Hải, Kim Thành). Hội nhập kinh tế quốc tế.

- Chương trình hợp tác với các tỉnh, thành phố trong nước; Chương trình hợp tác với nước ngoài: Tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); Vùng APLC (Cộng hòa Pháp); Tỉnh Brest (Cộng hòa Belarus)… Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

- Kế hoạch nâng cao chất lượng chỉ số PCI của tỉnh; triển khai chỉ số DCI. Hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

- Các Chương trình, Đề án, Dự án, thực hiện ĐTM các dự án thuộc thuộc lĩnh vực được phân công;

- Hoạt động chung của các đơn vị: Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND huyện Mường Khương.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng phân công.

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 2
  • Trong tuần: 3,989
  • Tất cả: 1,116,168
Đăng nhập