Phòng Khoa giáo Văn xã

Nhiệm vụ Phòng Khoa giáo Văn xã

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh quản lý chỉ đạo điều hành về lĩnh vực: Văn hoá, thể thao, du lịch; thông tin, truyền thông, công nghệ thông tin, giáo dục và đào tạo (bao gồm cả giáo dục quốc phòng an ninh), lao động thương binh xã hội (việc làm và bảo hiểm thất nghiệp; công tác giảm nghèo và tổng hợp chung về lĩnh vực công tác giảm nghèo thuộc Sở Lao động TBXH; dạy nghề; xuất khẩu lao động; lao động, an toàn lao động, tiền lương, tiền công; bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện (trừ bảo hiểm y tế); chính sách đối với người có công; bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội (trừ phòng chống ma túy); bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới)khoa học, công nghệ; y tế (vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế dự phòng và các bệnh xã hội; khám chữa bệnh và phục hồi chức năng, bảo hiểm y tế; công tác vận động hiến máu tình nguyện; y dược học cổ truyền, thuốc và mỹ phẩm; trang thiết bị và công trình y tế; dân số và kế hoạch hóa gia đình); báo chí; phát thanh truyền hình; thanh niên; các hội nghề nghiệp, xã hội khác; theo dõi các quy hoạch, chương trình, đề án, dự án, VBQPPL thuộc lĩnh vực văn hoá xã hội; quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể tỉnh, quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Chuẩn bị nội dung, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh giải quyết đề nghị của các cơ quan báo chí thuộc các lĩnh vực được phân công.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.

 

Họ tên, Chức vụ, thông tin liên hệ

Nhiệm vụ

 

Ông Nguyễn Cao Sơn
Trưởng phòng
ĐT: 3.840.005
Mail: ncson-ubnd@laocai.gov.vn

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông; Phát thanh và Truyền hình; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; công tác của Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu giáo chức tỉnh; các chương trình mục tiêu và đề án thuộc lĩnh vực được phân công.

- Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động chung của các đơn vị:  Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh; các tổ chức Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực theo dõi, như: Hội Khuyến học tỉnh; Hội Cựu giáo chức tỉnh…

- Trực tiếp giúp đỡ về chuyên môn, nghiệp vụ đối với chuyên viên tăng cường của Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác khi được lãnh đạo Văn phòng phân công.

 

Ông Đinh Công Mạnh

Chuyên viên tăng cường (VX2)

ĐT: 3.840.005
Mail: dcmanh-ubnd@laocai.gov.vn

 

- Theo dõi, tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh các lĩnh vực: Y tế; Khoa học và Công nghệ (trừ các nội dung giao cho VX4); Bảo hiểm xã hội; các chương trình mục tiêu và đề án thuộc lĩnh vực được phân công.

- Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động chung của các đơn vị: Sở Y tế; Sở Khoa học và Công nghệ; Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Hội Y dược tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác khi được lãnh đạo Văn phòng phân công.

Ông Nguyễn Tiến Cường

Chuyên viên tăng cường (VX3)

ĐT: 3.840.005
Mail: ntcuong-ubnd@laocai.gov.vn

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh các lĩnh vực: Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; các chương trình mục tiêu và đề án thuộc lĩnh vực được phân công.

- Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động chung của các đơn vị: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trường Cao đẳng Lào Cai.

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác khi được lãnh đạo Văn phòng phân công.

Bà Nguyễn Thị Diệu Hoa

Chuyên viên tăng cường (VX4)

ĐT: 3.840.005
Mail: 
ntdhoa-ubnd@laocai.gov.vn

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh về công tác quản lý công nghệ, hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, an toàn bức xạ (thuộc Sở KH&CN); công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể tỉnh; công tác chữ thập đỏ; công tác phối hợp với Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các chương trình mục tiêu và đề án thuộc lĩnh vực được phân công.

- Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động chung của Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Truyền thống Trường Sơn, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin...

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác khi được lãnh đạo Văn phòng và lãnh đạo phòng phân công.

 

 

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 14
  • Trong tuần: 4,001
  • Tất cả: 1,116,180
Đăng nhập