Danh sách hộp thư điện tử cơ quan

DANH SÁCH HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

I

Thường trực UBND tỉnh Lào Cai

1

Đặng Xuân Phong

Chủ tịch

dxphong-ubnd@laocai.gov.vn

2

Lê Ngọc Hưng

Phó Chủ tịch

lnhung-ubnd@laocai.gov.vn

3

Trịnh Xuân Trường

Phó Chủ tịch

txtruong-ubnd@laocai.gov.vn

4

Hoàng Quốc Khánh

Phó Chủ tịch

hnkhanh-ubnd@laocai.gov.vn

II

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai

1

Hoàng Chí Hiền

Chánh Văn phòng

hchien-ubnd@laocai.gov.vn

2

Bùi Văn Thìn

Phó Chánh Văn phòng

bvthin-ubnd@laocai.gov.vn

3

Hoàng Quốc Bảo

Phó Chánh Văn phòng

hqbao-ubnd@laocai.gov.vn

4

Hoàng Ngọc Bích

Phó Chánh Văn phòng

hnbich-ubnd@laocai.gov.vn

III

Phòng Chuyên viên Tổng hợp

1

Lê Anh Đức

Phó Trưởng phòng (Phụ trách)

laduc-ubnd@laocai.gov.vn

2

Đỗ Xuân Thủy

Phó Trưởng phòng

dxthuy-ubnd@laocai.gov.vn

3

Nguyễn Trọng Huân

Chuyên viên

nthuan-ubnd@laocai.gov.vn

IV

Phòng Chuyên viên Nội chính

1

Trịnh Minh Tuấn

Trưởng phòng

tmtuan-ubnd@laocai.gov.vn

2

Đặng Quang Chính

Phó Trưởng phòng

dqchinh-ubnd@laocai.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thúy

Phó Trưởng phòng

ntthuy-ubnd@laocai.gov.vn

V

Phòng Chuyên viên Kinh tế

1

Hoàng Thanh Bình

Trưởng phòng

htbinh-ubnd@laocai.gov.vn

2

Nguyễn Ngọc Quyết

Phó Trưởng phòng

nnquyet-ubnd@laocai.gov.vn

3

Nguyễn Huy Tưởng

Chuyên viên

nhtuong-ubnd@laocai.gov.vn

VI

Phòng Chuyên viên Khoa giáo - Văn xã

1

Nguyễn Cao Sơn

Trưởng phòng

ncson-ubnd@laocai.gov.vn

2

Mai Xuân Trung

Phó Trưởng phòng

mxtrung-ubnd@laocai.gov.vn

3

Trần Sơn Bình

Phó Trưởng phòng

tsbinh-ubnd@laocai.gov.vn

4

Đặng Thanh Huyền

Cán bộ tăng cường

dthuyen-ubnd@laocai.gov.vn

VII

Phòng Chuyên viên Nông lâm nghiệp & TNMT

1

Vũ Đức Quyền

Trưởng phòng

vdquyen-ubnd@laocai.gov.vn

2

Nguyễn Trung Kiên

Phó Trưởng phòng

ntkien-ubnd@laocai.gov.vn

3

Phạm Năng Chung

Phó Trưởng phòng

pnchung-ubnd@laocai.gov.vn

4

Phạm Hồng Minh

Phó Trưởng phòng

phminh-ubnd@laocai.gov.vn

VIII

Phòng Chuyên viên Quản lý đầu tư & XDCB

1

Trần Đức Tình

Trưởng phòng

tdtinh-ubnd@laocai.gov.vn

2

Nguyễn Duy Hiệp

Phó Trưởng phòng

ndhiep-ubnd@laocai.gov.vn

3

Nguyễn Quốc Huy

Phó Thưởng phòng

nqhuy-ubnd@laocai.gov.vn

4

Nguyễn Tùng Sơn

Phó Thưởng phòng

ntson-ubnd@laocai.gov.vn

5

Văn Hữu Thành

Chuyên viên

vhthanh-ubnd@laocai.gov.vn

IX

Ban Tiếp công dân

1

Nguyễn Thanh Long

Phó Trưởng Ban Thường trực

ntlong-ubnd@laocai.gov.vn

2

Đinh Đắc Trí

Phó Trưởng Ban

ddtri-ubnd@laocai.gov.vn

Đặng Đình Nam

Chuyên viên

ddnam-ubnd@laocai.gov.vn

3

Nguyễn Đức Thọ

Chuyên viên

ndtho-ubnd@laocai.gov.vn

X

Phòng Tổ chức Hành chính

1

Phạm Thị Vy

Phó Trưởng phòng (Phụ trách)

ptvy-ubnd@laocai.gov.vn

2

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Phó Trưởng phòng

nttminh-ubnd@laocai.gov.vn

3

Võ Chí Đông

Cán bộ

vcdong-ubnd@laocai.gov.vn

4

Nguyễn Thị Hồng Diệp

Cán bộ

nthdiep-ubnd@laocai.gov.vn

5

Trịnh Thị Thúy Hằng

Cán bộ

ttthang-ubnd@laocai.gov.vn

6

Phạm Thùy Linh

Cán bộ

ptlinh-ubnd@laocai.gov.vn

7

Đỗ Thị Thu Hồng

Cán bộ

dthong-ubnd@laocai.gov.vn

8

Ngọc Văn Hải

Cán bộ

nvhai-ubnd@laocai.gov.vn

9

Nguyễn Đức Phong

Cán bộ

ndphong-ubnd@laocai.gov.vn

10

Nguyễn Thị Thảo

Cán bộ tăng cường

ntthao-ubnd@laocai.gov.vn

11

Bùi Thị Vân

Cán bộ

btvan-ubnd@laocai.gov.vn

12

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Cán bộ

nnquynh-ubnd@laocai.gov.vn

XI

Phòng Quản trị Tài vụ

1

Ngọc Thị Huệ

Trưởng phòng

nthue-ubnd@laocai.gov.vn

2

Nguyễn Minh Hiếu

Cán bộ

nmhieu-ubnd@laocai.gov.vn

3

Phan Thị Hồng Điệp

Cán bộ

pthdiep-ubnd@laocai.gov.vn

4

Phạm Thanh Thùy

Cán bộ

ptthuy-ubnd@laocai.gov.vn

XII

Phòng Kiểm soát TTHC

 

1

Nguyễn Thị Hải Nhung

Trưởng phòng

nthnhung-ubnd@laocai.gov.vn

2

Trần Hoàng Anh

Phó Trưởng phòng

thanh-ubnd@laocai.gov.vn

3

Nguyễn Thị Diệu Hoa

Chuyên viên

ntdhoa-ubnd@laocai.gov.vn

4

Ngô Thị Lệ

Chuyên viên

ntle-ubnd@laocai.gov.vn

XIII

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh

banbientap@laocai.gov.vn

1

Trần Thùy Linh

Trưởng Ban

ttlinh-ubnd@laocai.gov.vn

2

Nguyễn Lệ Hằng

Chuyên viên

nlhang-ubnd@laocai.gov.vn

3

Lìu Seo Lìn

Biên tập viên

lslin-ubnd@laocai.gov.vn

4

Vũ Thùy Linh

Biên tập viên

vtlinh-ubnd@laocai.gov.vn

5

Nguyễn Thị Thảo

Cán bộ

ntthaovt-ubnd@laocai.gov.vn

XIV

Hộp thư liên hệ của VP UBND tỉnh

contact-ubnd@laocai.gov.vnThống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 121
  • Trong tuần: 2,643
  • Tất cả: 1,074,609
Đăng nhập