Về việc hướng dẫn tuyên truyền tháng 5 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 41-CV/ĐU
Ngày ban hành 11/05/2022
Ngày hiệu lực 11/05/2022
Trích yếu nội dung Về việc hướng dẫn tuyên truyền tháng 5 năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tư
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm 41cv2022.pdf
21hd.pdf
Văn bản mới