Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
Số ký hiệu văn bản 3/KH-VPUBND
Ngày ban hành 19/01/2021
Ngày hiệu lực 19/01/2021
Trích yếu nội dung Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm ke_hoach_phong.pdf
Văn bản mới