Về việc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm văn bản giấy
Số ký hiệu văn bản 93/VPUBND-TCHC
Ngày ban hành 07/02/2020
Ngày hiệu lực 07/02/2020
Trích yếu nội dung Về việc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm văn bản giấy
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực CCHC
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2020-02-07_-17-_20200207042853899890.pdf
Văn bản mới