V/v cử quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, đợt 2 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 77-CV/ĐU
Ngày ban hành 29/08/2023
Ngày hiệu lực 29/09/2023
Trích yếu nội dung V/v cử quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, đợt 2 năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm cv-77.pdf
Văn bản mới