V/v phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao quý I năm 2024
Số ký hiệu văn bản 112/VPUBND-TCHC
Ngày ban hành 24/01/2024
Ngày hiệu lực 24/01/2024
Trích yếu nội dung V/v phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao quý I năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm kh-112.pdf
Văn bản mới