V/v hướng dẫn đăng ký thi đua năm 2024
Số ký hiệu văn bản 106/VPUBND-TCHC
Ngày ban hành 23/01/2024
Ngày hiệu lực 23/01/2024
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn đăng ký thi đua năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm cv-106.pdf
Văn bản mới