Quyết định V/v giao chỉ tiêu biên chế công chức, biên chế viên chức sự nghiệp và hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP đối với Văn phòng UBND tỉnh năm 2024
Số ký hiệu văn bản 34/QĐ-VPUBND
Ngày ban hành 05/02/2024
Ngày hiệu lực 05/02/2024
Trích yếu nội dung Quyết định V/v giao chỉ tiêu biên chế công chức, biên chế viên chức sự nghiệp và hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP đối với Văn phòng UBND tỉnh năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm qd-34.pdf
Văn bản mới