Thông báo kết luận của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết Văn phòng ngày 08/01/2021
Số ký hiệu văn bản 22/TB-VPUBND
Ngày ban hành 21/01/2021
Ngày hiệu lực 21/01/2021
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết Văn phòng ngày 08/01/2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TBKLCVP.pdf
Văn bản mới