Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2021 tại Văn phòng UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 04/KH-VPUBND
Ngày ban hành 28/01/2021
Ngày hiệu lực 28/01/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2021 tại Văn phòng UBND tỉnh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm KH_cong_tac_phap_che_nam_2021.pdf
Văn bản mới