Chương trình công tác của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
Số ký hiệu văn bản 03-CTr/ĐU
Ngày ban hành 12/01/2022
Ngày hiệu lực 12/01/2022
Trích yếu nội dung Chương trình công tác của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm Ctr 03 Công tác Đảng ủy 2022.pdf
Văn bản mới