Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022
Số ký hiệu văn bản 09/KH-VPUBND
Ngày ban hành 11/03/2022
Ngày hiệu lực 11/03/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm KH 09 Bí mật NN.pdf
Văn bản mới