Kế hoạch tinh giản biên chế sự nghiệp giai đoạn 2022-2026
Số ký hiệu văn bản 19/KH-VPUBND
Ngày ban hành 10/06/2022
Ngày hiệu lực 10/06/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tinh giản biên chế sự nghiệp giai đoạn 2022-2026
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm KH 19 tinh giản biên chế 2022 - 2025.pdf
Văn bản mới