Quy định về quy trình thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, thi hành kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của tổ chức đảng, cấp ủy, cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh Lào Cai (Phần quy trình dành cho chi bộ)
Số ký hiệu văn bản Số 1476-QĐ/TU, ngày 21/4/2020
Ngày ban hành 21/04/2020
Ngày hiệu lực 21/04/2020
Trích yếu nội dung Quy định về quy trình thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, thi hành kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của tổ chức đảng, cấp ủy, cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh Lào Cai (Phần quy trình dành cho chi bộ)
Hình thức văn bản Quy định
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Nguyễn Văn Vịnh
Tài liệu đính kèm QD 1476 quy trình kiểm tra, giám sát.doc
4 Quy trinh cong tac KT, GS cua chi bo (17.4).doc
Văn bản mới