V/v hướng dẫn tuyên truyền tháng 8 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 93-CV/ĐU
Ngày ban hành 16/08/2022
Ngày hiệu lực 16/08/2022
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn tuyên truyền tháng 8 năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm CV 93 hướng dẫn tuyên truyền tháng 8.2022.pdf
Văn bản mới