Kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác quản lý công chức, viên chức và thực hiện kỷ luật, kỷ cương năm 2022 tại một số phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 28/KH-VPUBND
Ngày ban hành 07/09/2022
Ngày hiệu lực 07/09/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác quản lý công chức, viên chức và thực hiện kỷ luật, kỷ cương năm 2022 tại một số phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm KH 28 kiểm tra CCHC VPUBND.pdf
Văn bản mới