Tổng số: 132
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
103-CV/ĐU 16/09/2022 V/v hướng dẫn tuyên truyền tháng 9 năm 2022 Tải về
102-CV/ĐU 15/09/2022 V/v đẩy mạnh học tập, làm theo và nêu gương theo Bác Tải về
101-BC/ĐU 13/09/2022 Báo cáo kết quả Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2025 Tải về
81/BC-VPUBND 08/09/2022 Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 Tải về
28/KH-VPUBND 07/09/2022 Kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác quản lý công chức, viên chức và thực hiện kỷ luật, kỷ cương năm 2022 tại một số phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tải về
77/BC-VPUBND 31/08/2022 Báo cáo tình hình công tác Văn phòng tháng 8; phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2022 Tải về
95/QĐ-VPUBND 19/08/2022 Quyết định ban hành quy trình nội bộ tiếp nhận, xử lý và phát hành văn bản trên hệ thống quản lý văn bản của Văn phòng UBND tỉnh Tải về
94-CV/ĐU 17/08/2022 V/v thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng Tải về
93-CV/ĐU 16/08/2022 V/v hướng dẫn tuyên truyền tháng 8 năm 2022 Tải về
93/QĐ-VPUBND 01/08/2022 Quyết định về việc kiện toàn công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Lào Cai Tải về
12345678910...
Văn bản mới