Tổng số: 67
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
847/VPUBND-TCHC 19/07/2022 phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao Quý III năm 2022. Tải về
44-KH/ĐU 11/05/2022 KẾ HOẠCH triển khai học tập chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” tại Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai Tải về
41-CV/ĐU 11/05/2022 Về việc hướng dẫn tuyên truyền tháng 5 năm 2022 Tải về
160/VPUBND-TCHC 17/02/2022 đăng ký thi đua năm 2022 Tải về
03/KH-VPUBND 27/01/2022 Công tác văn thư - lưu trữ năm 2022 Tải về
09/BC-VPUBND 21/01/2022 BÁO CÁO Về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 01 năm 2022 Tải về
152/BC-VPUBND 31/12/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh Tải về
123-CV/ĐU 23/11/2021 V/v tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội Tải về
118-CV/ĐU 15/11/2021 V/v triển khai thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm Tải về
117-KH/ĐU 15/11/2021 KẾ HOẠCH thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới tại Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Tải về
1234567
Văn bản mới