Tổng số: 50
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
68/BC-VPUBND 31/07/2022 Báo cáo tình hình công tác Văn phòng tháng 7; phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2022 Tải về
80-BC/ĐU 19/07/2022 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Tải về
62/BC-VPUBND 07/07/2022 Báo cáo kết quả tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Tải về
58/BC-VPUBND 30/06/2022 Báo cáo tình hình công tác Văn phòng tháng 6; phương hướng, nhiệm vụ tháng 7 năm 2022 Tải về
55/BC-VPUBND 21/06/2022 Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào cơ quan, lưu trữ lịch sử Tải về
64-ĐU/BC 21/06/2022 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) Tải về
54/BC-VPUBND 20/06/2022 Báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 6 tháng đầu năm 2022 Tải về
53/BC-VPUBND 16/06/2022 Kế hoạch sơ kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 Tải về
59-BC/ĐU 13/06/2022 Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Tải về
50/BC-VPUBND 10/06/2022 Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Tải về
12345
Văn bản mới