Tổng số: 76
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
93/QĐ-VPUBND 01/08/2022 Quyết định về việc kiện toàn công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Lào Cai Tải về
68/BC-VPUBND 31/07/2022 Báo cáo tình hình công tác Văn phòng tháng 7; phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2022 Tải về
24/KH-VPUBND 25/07/2022 Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai Tải về
23/KH-VPUBND 25/07/2022 Kế hoạch duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của Văn phòng UBND Lào Cai năm 2022 Tải về
62/BC-VPUBND 07/07/2022 Báo cáo kết quả tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Tải về
58/BC-VPUBND 30/06/2022 Báo cáo tình hình công tác Văn phòng tháng 6; phương hướng, nhiệm vụ tháng 7 năm 2022 Tải về
82/QĐ-VPUBND 27/06/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Văn phòng UBND tỉnh năm 2022 Tải về
55/BC-VPUBND 21/06/2022 Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào cơ quan, lưu trữ lịch sử Tải về
80/QĐ-VPUBND 20/06/2022 Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ban, các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2022 Tải về
54/BC-VPUBND 20/06/2022 Báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 6 tháng đầu năm 2022 Tải về
12345678
Văn bản mới