Trung tâm Hội nghị tỉnh đạt 113% chỉ tiêu so với kế hoạch nhiệm vụ đề ra năm 2023
Chiều ngày 11/12, Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023; đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Hoàng Ngọc Bích, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Trung tâm Hội nghị tỉnh; cùng đông đủ cán bộ, viên chức và người lao động tại Trung tâm.

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo kết quả đánh giá tình hình hoạt động năm 2023, Trung tâm Hội nghị tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban ngành, các đơn vị trong tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt 113% so với chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ đề ra; đã triển khai thực hiện tốt công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; chuẩn bị tốt các điều kiện về ăn, nghỉ, họp cho các đoàn khách của tỉnh đảm bảo an toàn; phối hợp phục vụ tốt các sự kiện lớn của tỉnh.

Công tác tổ chức bộ máy và thực hiện chế độ chính sách cho người lao động và nghĩa vụ đối với nhà nước được quan tâm. Sau khi sáp nhập Nhà khách số 3 vào Trung tâm Hội nghị tỉnh, cơ cấu tổ chức các phòng chức năng trực thuộc gồm: Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Dịch vụ lưu trú, Phòng Dịch vụ ẩm thực; quản lý Nhà khách Lào Cai (tại địa chỉ 33c, phố Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).

Tổng thu nhập bình quân đầu người, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh là 8,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 30% so với cùng kỳ; tại Nhà khách Lào Cai tại Hà Nội là 9,0 triệu đồng/người/tháng, tăng 32% so với cùng kỳ.

anh tin bai

Doanh thu dịch vụ của các cơ sở đang dần ổn định

Về tình hình kinh doanh dịch vụ, các đơn vị đang dần ổn định, doanh thu trong năm chưa cao như kỳ vọng,  nhưng đã đảm bảo được chi phí thường xuyên, chi trả lương, các khoản nộp theo lương. Ngoài ra còn chi ăn ca, chi thu nhập tăng thêm cho viên chức, người lao động, mua sắm bổ sung công cụ, dụng cụ phục vụ công tác chuyên môn; đảm bảo tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh phòng nghỉ, an ninh trật tự ổn định, công tác phục vụ đón tiếp các đoàn khách của tỉnh đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả.

Năm 2023, Trung tâm Hội nghị phục vụ 1.920 lượt phòng khách nghỉ, giảm 33% so với CK; phục vụ khách ăn 31.200, tăng 3,2% so với CK; phục vụ 201 cuộc họp, hội nghị, tăng  so với CK.

Doanh thu dịch vụ lưu trú tại Nhà khách số 1 đạt trên 636,5 triệu đồng, giảm 35,9%  so với CK năm 2022; Doanh thu dịch vụ ẩm thực tại Nhà khách số 1 và Nhà ăn TTHN đạt trên 8,8 tỷ đồng, tăng  15,0% so với CK năm 2022; Doanh thu dịch vụ phòng họp đạt 935,5 triệu đồng giảm 13.4% so với CK năm 2022; Doanh thu từ dịch vụ khác đạt trên 29,4 triệu đồng, giảm 58.9% so cùng kỳ năm 2022.

Nhà Khách Lào Cai tại Hà Nội, năm 2023 doanh thu dịch vụ dịch vụ đạt trên 775 triệu đồng, tăng 10%  so với CK năm 2022.

Về công tác quản lý tốt tài sản, sử dụng đúng mục đích theo quy định của nhà nước; việc khai thác sử dụng để phục vụ các hoạt động kinh doanh dịch vụ về ăn, nghỉ, hội họp đảm bảo có hiệu quả, đúng pháp luật, không ảnh hưởng đến việc phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao. Trong năm Trung tâm đã chủ động sửa chữa, mua sắm bổ sung, công cụ, dụng cụ, văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn….

Năm 2023, Trung tâm Hội nghị tỉnh đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao là 113%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại hạn chế, do năm 2023 là giai đoạn đầu tiên thực hiện mô hình mới của Trung tâm Hội nghị sau khi sát nhập Nhà khách số 3 vào Trung tâm Hội nghị tỉnh theo Quyết định số 3316/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc sáp nhập Nhà khách số 3 vào Trung tâm Hội nghị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên Nhà khách số 1 (001 Trần Nhật Duật Kim Tân, Lào Cai); Nhà khách Lào Cai (33C phố Cát Linh, Q.Đống Đa, Hà Nội) đã xuống cấp không đủ tiêu chuẩn để đón tiếp, phục vụ các đoàn khách cao cấp của Tỉnh và các cơ quan, ban ngành dẫn đến doanh thu nghỉ đạt thấp; Trong công tác chỉ đạo, tổ chức phục vụ đôi khi còn để xảy ra sai sót về chuyên môn, chất lượng một số món ăn chưa ổn định; Công tác phục vụ các cuộc họp tại Hội trường lớn còn một số bất cập như: Điều hòa không khí, hệ thống màn led hoạt động chưa ổn định tại một số sự kiện quan trọng; Việc thu hút và mở rộng dịch vụ Tiệc cưới, sự kiện còn hạn chế dẫn đến chưa phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của đơn vị, doanh thu hoạt động và thu nhập của cán bộ, viên chức và người lao động còn thấp, chưa thu hút được lao động kỹ thuật có tay nghề cao, chất lượng phục vụ còn nhiều bất cập.

anh tin bai

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo tại Hội nghị, đồng thời tham gia đề xuất một số giải pháp, đưa ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2024, với mong muốn được quan tâm tổ chức đi tham quan học hỏi, nâng cao trình độ chuyên muôn, để vận dụng thực tế vào hoạt động của Trung tâm Hội nghị tỉnh một cách hiệu quả nhất.

Đột phá nâng cao hiệu quả Nhà khách Lào Cai

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Ngọc Bích, Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh đã nghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Trung tâm Hội nghị tỉnh, với sự đoàn kết, nỗ lực cao của các cán bộ, viên chức và người lao động tại Trung tâm.

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Ngọc Bích, Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh nhấn mạnh: Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hội nghị tỉnh trong thời gian tới, phát huy năng lực của Trung tâm Hội nghị, Ban Lãnh đạo Trung tâm, cán bộ, viên chức, người lao động luôn duy trì giữa vững truyền thống sự đoàn kết, tập trung dân chủ trong lãnh đạo, điều hành hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ, cụ thể đối với cơ sở tại Nhà khách số 1 và Trung tâm Hội nghị tỉnh, đề nghị đơn vị không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các dịch vụ hội nghị, ăn uống và lưu trú tại Trung tâm tâm Hội nghị đảm bảo hiệu quả hoạt động, tăng tỷ trọng doanh thu, đời sống và thu nhập của viên chức và người lao động ngày được nâng lên; có giải pháp thu hút nguồn nhân lực trẻ, có năng lực, kinh nghiệm công tác để sắp xếp bộ máy đồng bộ sẵn sàng việc vận hành công trình Nhà khách đầu tư mới đi vào hoạt động.

Đối với Nhà khách Lào Cai tại Hà Nội, cần đột phá nâng cao hiệu quả của Nhà khách về dịch vụ kinh doanh, tăng doanh thu trong năm 2024, Do đó, đơn vị cần lập phương án đầu tư cải tạo lại công trình Nhà khách Lào Cai có công suất phù hợp, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh, phòng cháy chữa cháy; Đồng thời, xây dựng phương án quản lý vận hành hoạt động sau đầu tư đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Cần bám sát chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để xây dựng Chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể của đơn vị để triển khai, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh Lào Cai giao cho đơn vị năm 2024.

Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, đảm bảo vệ sinh, an toàn trong công tác tổ chức họp, ăn, nghỉ khi phục vụ các đoàn khách của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cũng như các hội nghị, hội thảo của tỉnh, các sở, ban, ngành. Trong đó, đặc biệt chú trọng phục vụ các sự kiện chính trị lớn của tỉnh; phục vụ đón tiếp các đoàn khách cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai.

Tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; sử dụng nguồn vốn đầu tư đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm chi phí; Duy trì quản lý, sử dụng đúng mục đích và khai thác hiệu quả tốt các trang thiết bị, cơ sở vật chất, tài sản đất đai được giao quản lý sử dụng; Thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định; Vận hành tốt hoạt động tại các cơ sở của Trung tâm theo đúng chức năng, nhiệm vụ, mục đích sử dụng đất tại trụ sở, trong đó chú trọng xây dựng phương án hoạt động kinh doanh, dịch vụ và điều kiện kinh doanh của Nhà khách Lào Cai (tại địa chỉ  33c phố Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).

Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn các kỹ năng phục vụ, nâng trình độ chuyên môn, nâng cao chất lượng phục vụ chuyên nghiệp hơn; Tăng cường quảng bá rộng rãi mô các dịch vụ Hội nghị, hội thảo, tiệc cưới, để nâng cao hiệu quả khai thác cơ sở vật chất tại nhà ăn lớn.

Phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, động viên khen thưởng kịp thời; Đảm bảo chăm lo chế độ, chính sách và sức khỏe cho cán bộ viên chức và người lao động theo quy định của Nhà nước và Quy chế hoạt động của Trung tâm.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thị Thắng, Giám đốc Trung tâm Hội nghị tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Chánh Văn phòng Hoàng Ngọc Bích, đồng chí Nguyễn Thị Thắng, Giám đốc Trung tâm Hội nghị tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của Ban lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, thời gian tới Trung tâm Hội nghị tỉnh sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất của cán bộ, nhân viên và người lao động, chủ động khắc phục khắc phục khó khăn, tích cực đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị, điều hành, năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của các đơn vị sự nghiệp theo cơ chế thị trường, tạo nguồn thu để cân đối đảm bảo cho chế độ cho viên chức và người lao động.

Tiếp đó, Trung tâm Hội nghị tỉnh đã tổ chức đánh giá, phân xếp loại tập thể, viên chức lãnh đạo quản lý năm 2023 các đồng chí trong Ban Giám đốc Trung tâm Hội nghị; phân xếp loại, đề nghị các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng của từng viên chức và người lao động của Trung tâm năm 2023.  

Lệ Hằng

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập