Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016
Số ký hiệu văn bản 50/KH-UBND
Ngày ban hành 29/02/2016
Ngày hiệu lực 29/02/2016
Trích yếu nội dung Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Congtacphongchongthamnhung.pdf
Văn bản mới