Danh sách hòm thư điện tử cơ quan

DANH SÁCH HÒM THƯ ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

Thường trực UBND tỉnh Lào Cai

Trịnh Xuân Trường

Chủ tịch

txtruong-ubnd@laocai.gov.vn

Hoàng Quốc Khánh

Phó Chủ tịch Thường trực

hqkhanh-ubnd@laocai.gov.vn

Nguyễn Trọng Hài

Phó Chủ tịch

nthai-ubnd@laocai.gov.vn

Giàng Thị Dung

Phó Chủ tịch

gtdung-ubnd@laocai.gov.vn

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai

Phan Quốc Nghĩa

Chánh Văn phòng

pqnghia-ubnd@laocai.gov.vn

Bùi Văn Thìn

Phó Chánh Văn phòng

bvthin-ubnd@laocai.gov.vn

Hoàng Ngọc Bích

Phó Chánh Văn phòng

hnbich-ubnd@laocai.gov.vn

Bùi Công Khanh

Phó Chánh Văn phòng

bckhanh-ubnd@laocai.gov.vn

Các phòng Khối tham mưu tổng hợp

Phòng Tổng hợp

Lê Anh Đức

Trưởng phòng

laduc-ubnd@laocai.gov.vn

Đỗ Xuân Thủy

Phó Trưởng phòng

dxthuy-ubnd@laocai.gov.vn

Trần Trung Kiên

Chuyên viên

ttkien-ubnd@laocai.gov.vn

Nguyễn Thu Hoài

Chuyên viên

nthoai-ubnd@laocai.gov.vn

Phòng Nội chính – Văn xã

Nguyễn Cao Sơn

Trưởng phòng

ncson-ubnd@laocai.gov.vn

Hoàng Tùng

Phó Trưởng phòng

htung-ubnd@laocai.gov.vn

Nguyễn Mạnh Hùng

Chuyên viên

nmhung-ubnd@laocai.gov.vn

Đinh Công Mạnh

Chuyên viên

dcmanh-ubnd@laocai.gov.vn

Nguyễn Tiến Cường

Chuyên viên

ntcuong-ubnd@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Diệu Hoa

Chuyên viên

ndhoa-ubnd@laocai.gov.vn

Phòng Kinh tế ngành

Hoàng Thanh Bình

Trưởng phòng

htbinh-ubnd@laocai.gov.vn

Vũ Đức Quyền

Phó Trưởng phòng

vdquyen-ubnd@laocai.gov.vn

Phạm Hồng Minh

Phó Trưởng phòng

phminh-ubnd@laocai.gov.vn

Nguyễn Bá Cảnh

Chuyên viên

nbcanh-ubnd@laocai.gov.vn

Phạm Văn Quảng

Chuyên viên

pvquang-ubnd@laocai.gov.vn

Phòng Xây dựng - TNMT

Trần Đức Tình

Trưởng phòng

tdtinh-ubnd@laocai.gov.vn

Nguyễn Tùng Sơn

Phó Trưởng phòng

ntson-ubnd@laocai.gov.vn

Nguyễn Ngọc Quyết

Phó Trưởng phòng

ngquyet-ubnd@laocai.gov.vn

Đinh Đắc Trí

Phó Trưởng Ban

ddtri-ubnd@laocai.gov.vn

Hoàng Kim Ngọc

Chuyên viên

hkngoc-ubnd@laocai.gov.vn

Phòng nghiệp vụ

Phòng Kiểm soát TTHC

Nguyễn Thị Hải Nhung

Trưởng phòng

nthnhung-ubnd@laocai.gov.vn

Trần Hoàng Anh

Phó Trưởng phòng

thanh-ubnd@laocai.gov.vn

Ngô Thị Lệ

Chuyên viên

ntle-ubnd@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Thảo

Chuyên viên

ntthao-ubnd@laocai.gov.vn

Các phòng Khối hành chính

Phòng Tổ chức Hành chính

Phạm Thị Vy

Phó Trưởng phòng

(Phụ trách phòng)

ptvy-ubnd@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Phó Trưởng phòng

nttminh-ubnd@laocai.gov.vn

Trịnh Thị Thúy Hằng

Trưởng Bộ phận Văn thư

ttthang-ubnd@laocai.gov.vn

Võ Chí Đông

Chuyên viên

vcdong-ubnd@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng Diệp

Chuyên viên

nthdiep-ubnd@laocai.gov.vn

Phạm Thùy Linh

Chuyên viên

ptlinh-ubnd@laocai.gov.vn

Đỗ Thị Thu Hồng

Chuyên viên

dthong-ubnd@laocai.gov.vn

Bùi Thị Vân

Cán bộ

btvan-ubnd@laocai.gov.vn

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Chuyên viên

nnquynh-ubnd@laocai.gov.vn

Nguyễn Đức Phong

Nhân viên

ndphong-ubnd@laocai.gov.vn

Ngọc Văn Hải

Nhân viên

nvhai-ubnd@laocai.gov.vn

Trần Văn Nghĩa‑Nhân viên phòng Quản trị Tài vụ (tăng cường)

Nhân viên

Tvnghia-ubnd@laocai.gov.vn

Phòng Quản trị Tài vụ

Ngọc Thị Huệ

Trưởng phòng

nthue-ubnd@laocai.gov.vn

Hoàng Đình Minh

Phó Trưởng phòng

Hdminh-ubnd@laocai.gov.vn

Nguyễn Minh Hiếu

Cán bộ

nmhieu-ubnd@laocai.gov.vn

Phan Thị Hồng Điệp

Cán bộ

pthdiep-ubnd@laocai.gov.vn

Phạm Thanh Thùy

Cán bộ

ptthuy-ubnd@laocai.gov.vn

Các tổ chức trực thuộc

Ban Tiếp công dân

Nguyễn Thanh Long

Phó Trưởng Ban Thường trực

ntlong-ubnd@laocai.gov.vn

Đặng Đình Nam

Chuyên viên

ddnam-ubnd@laocai.gov.vn

Nguyễn Đức Thọ

Chuyên viên

ndtho-ubnd@laocai.gov.vn

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh

banbientap@laocai.gov.vn

Trần Thùy Linh

Trưởng Ban

ttlinh-ubnd@laocai.gov.vn

Nguyễn Lệ Hằng

Chuyên viên

nlhang-ubnd@laocai.gov.vn

Vũ Thùy Linh

Chuyên viên

vtlinh-ubnd@laocai.gov.vn

Đặng Thanh Huyền

Biên tập viên

dthuyen-ubnd@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Thảo

Cán bộ

ntthaovt-ubnd@laocai.gov.vn

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Hoàng Ngọc Bích

Giám đốc Trung tâm

hnbich-ubnd@laocai.gov.vn

Phạm Văn Dũng

Phó Giám đốc Trung tâm

pvdung-ubnd@laocai.gov.vn

Trần Hoàng Anh

Phó Giám đốc Trung tâm

thanh-ubnd@laocai.gov.vn

Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc

Trung tâm Hội nghị tỉnh

Trungtamhoinghilaocai@gmail.com

Nguyễn Thị Thắng

Giám đốc Trung tâm

ntthang-ubnd@laocai.gov.vn

Vũ Văn Sơn

Phó Giám đốc Trung tâm

vvson-ubnd@laocai.gov.vn

Hộp thư liên hệ của VP.UBND tỉnh Lào Cai

contact-ubnd@laocai.gov.vn


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 475
  • Trong tuần: 475
  • Tất cả: 1,302,078
Đăng nhập