Chuyển đổi số là động lực nâng cao chất lượng giáo dục tại Lào Cai

Đến năm 2025, 100% học sinh, nhà giáo được quản lý bằng hồ sơ số

anh tin bai

Mục tiêu đến thăm 100% học sinh, 100% nhà giáo được quản lý bằng hồ sơ số 

Đây là nội dung của Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 24/10/2022 do UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành về chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo Lào Cai giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo nội dung kế hoạch, mục tiêu được đặt ra đến năm 2025, đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, điều hành dựa trên công nghệ và dữ liệu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng cung cấp dịch vụ hỗ trợ các cơ sở giáo dục.

Về quản trị nhà trường, 100% cơ sở giáo dục áp dụng hệ thống quản trị nhà trường dựa trên dữ liệu dùng chung và công nghệ số. Trong đó, 100% học sinh, 100% nhà giáo được quản lý bằng hồ sơ số với định danh duy nhất, thống nhất trong toàn tỉnh và liên thông với hệ thống quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 100% cơ sở giáo dục có nền tảng và hệ thống lưu trữ dữ liệu riêng để khai thác, phục vụ điều hành, quản lý, liên thông với Phòng Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo; 80% cơ sở vật chất, thiết bị và các nguồn lực khác phục vụ giáo dục được quản lý bằng hồ sơ số; 100% học sinh phổ thông có học bạ điện tử.

Về quản lý giáo dục, hệ thống thông tin quản lý toàn ngành giáo dục được thiết lập và vận hành hiệu quả. Trong đó, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành và hệ thống thông tin điều hành, quản lý giáo dục và đào tạo, được kết nối thông suốt với tất cả các cơ sở giáo dục và các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, đảm bảo cung cấp thông tin quản lý đầy đủ, chính xác và kịp thời phục vụ công tác tư vấn chính sách, báo cáo, theo dõi, giám sát, cảnh báo, dự báo, kiểm tra và thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục; 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý giáo dục được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý giáo dục; Các cơ quan quản lý giáo dục được vận hành chủ yếu dựa trên dữ liệu và công nghệ số, trong đó: 90% hồ sơ công việc tại Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT được giao dịch và giải quyết trên môi trường số (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật); 30% hồ sơ giấy được cắt giảm tại các cơ sở giáo dục.

100% cơ sở giáo dục cung cấp dịch vụ thanh toán học phí không dùng tiền mặt

Đổi mới căn bản phương thức, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ người học trong các cơ sở giáo dục.

Mục tiêu đến năm 2025, 100% TTHC đủ điều kiện áp dụng hình thức trực tuyến được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và tích hợp với dịch vụ công của tỉnh; Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý hoàn toàn trực tuyến đạt tối thiểu 80%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 80%; Tỷ lệ người học, phụ huynh hài lòng về chất lượng dịch vụ trên môi trường số của các cơ sở giáo dục đạt trung bình 80%; Tỷ lệ tổ chức, cá nhân hài lòng về chất lượng dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan quản lý giáo dục đạt trung bình 80%.

100% cơ sở giáo dục cung cấp dịch vụ thanh toán học phí không dùng tiền mặt; 70% tổng nguồn thu từ người học của các cơ sở giáo dục tại khu vực thành phố/thị trấn/thị xã, 30% tổng nguồn thu từ người học của các cơ sở giáo dục tại khu vực nông thôn/khó khăn được thanh toán bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; 100% cơ sở giáo dục triển khai sổ liên lạc điện tử; 100% CBQL, giáo viên có chữ ký số.

anh tin bai

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm Cụm Liên trường phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Tại đây Thủ tướng đã được các em học sinh nhà trường giới thiệu về các mô hình ứng dụng CNTT- tiến tới chuyển đổi số trong việc dạy và học của nhà trường.

Đưa dạy và học trên môi trường số

Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức giáo dục, đưa dạy và học trên môi trường số trở thành hoạt động giáo dục thiết yếu, hàng ngày đối với mỗi nhà giáo, mỗi người học, nâng cao năng lực tự học của người học.

Về tiếp cận giáo dục trên môi trường số, phấn đấu 50% học sinh, 100% giáo viên phổ thông có đủ điều kiện (về phương tiện, đường truyền, phần mềm) tham gia có hiệu quả các hoạt động dạy và học trên môi trường số.

Về môi trường giáo dục trên môi trường số, hình thành kho học liệu trực tuyến cấp tỉnh và thuê nền tảng học trên môi trường số phù hợp, đáp ứng yêu cầu về tài liệu học tập cho 50% nội dung chương trình giáo dục phổ thông; các khóa học trên môi trường số đáp ứng 30% nhu cầu học tập suốt đời của người dân.

Về quy mô hoạt động giáo dục trên môi trường số, phấn đấu đạt 80% trường phổ thông có triển khai dạy học trên môi trường số. Tỉ trọng nội dung chương trình giáo dục phổ thông được triển khai trên môi trường số đạt trung bình 5% ở bậc tiểu học, 10% ở bậc trung học.

anh tin bai

Các em học sinh giới thiệu hoạt động học tập ứng dụng CNTT tại trường với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Đổi mới chương trình, nội dung, phương thức giáo dục nhằm đào tạo đội ngũ nhà giáo và người học trở thành công dân số

Với mục tiêu, đến năm 2025, 100% CBQL, giáo viên, nhân viên được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản; 50% CBQL, giáo viên, nhân viên được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số; Đưa nội dung giáo dục kỹ năng số vào 100% trường phổ thông; 100% học sinh từ lớp 3 trở lên được học môn Tin học; khuyến khích trẻ mầm non, học sinh lớp 1, lớp 2 được tiếp cận giáo dục STEM và CNTT.

Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại, thiết thực và hiệu quả. 100% trường phổ thông có phòng học Tin học để tổ chức dạy môn Tin học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đến năm 2025, 100% trường học có kết nối cáp quang băng thông rộng để nhà giáo và người học được tiếp cận hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 và các hoạt động dạy học trên môi trường số; 90% các điểm trường có kết nối Internet tốc độ cao cho phép toàn bộ số máy tính trong nhà trường kết nối Internet cùng một lúc. Thí điểm đầu tư phòng học tương tác thông minh, phòng thí nghiệm thực hành hiện đại (mô hình lớp học thông minh, phòng sản xuất học liệu điện tử học trực tuyến, mô hình học trải nghiệm sáng tạo (STEM)ở một số cơ sở giáo dục đủ điều kiện.

Mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ sở giáo dục và điểm trường được sử dụng dịch vụ mạng Internet với cáp quang băng rộng; cơ bản đủ thiết bị công nghệ thông minh để triển khai hiệu quả các ứng dụng trực tuyến trên môi trường mạng (quản lý, điều hành, họp, sinh hoạt chuyên môn, dạy học và giáo dục…); 100% nguồn lực giáo dục, chương trình giáo dục và đối tượng giáo dục được quản lý trên môi trường số, được kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu, thông tin quốc gia. Hoàn thiện các kho học liệu trực tuyến hỗ trợ 100% người học và nhà giáo tham gia có hiệu quả các hoạt động giáo dục trên môi trường số; đáp ứng yêu cầu về tài liệu học tập cho toàn bộ chương trình giáo dục phổ thông. Khai thác hiệu quả hệ sinh thái số, trung tâm điều hành giáo dục thông minh, kho dữ liệu dùng chung để quản lý, chỉ đạo, điều hành giáo dục; cá thể hóa quá trình giáo dục; đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc lựa chọn bài dạy tối ưu cho người học và xếp loại, đánh giá, tư vấn cho người học hiệu quả.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, các nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, đào tạo, bồi dưỡng; Xây dựng, hoàn thiện và triển khai đồng bộ Nền tảng quản lý thông tin tổng thể ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai. Trong đó, từng bước ứng dụng công nghệ Internet vạn vật (IoT) trong số hóa, giám sát, quản lý và khai thác các nguồn lực, đối tượng và hoạt động giáo dục trong nhà trường, đảm bảo kết nối thời gian thực với hệ thống thông tin quản trị nhà trường. Triển khai các ứng dụng của Nền tảng quản lý thông tin tổng thể ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, bao gồm: Ứng dụng dạy - học trên môi trường số, thi trực tuyến; Diễn đàn chia sẻ thiết kế, chế tạo thiết bị thực hành và đồ dùng dạy học; Tuyển sinh đầu cấp; Kiểm định chất lượng và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia: Hệ thống quản lý văn bằng, chứng chỉ; App Giáo dục;… Bên canh đó, tiếp tục tăng cường các điều kiện đảm bảo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo; Huy động các nguồn lực tham gia ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo;Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai.

Hằng Nguyễn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập