Chuyển đổi số phải có trọng tâm, trọng điểm
Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tại phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban để đánh giá kết quả thực hiện quý I năm 2022 diễn ra vào sáng nay (27/4/2022). Phiên họp được tổ chức trực tuyến giữa đầu cầu Trụ sở Chính phủ với điểm cầu các Bộ, Ngành, cơ quan và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Dự phiên họp tại điểm cầu Lào Cai có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các thành viên và tổ giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh.

Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh chủ trì phiên họp tại điểm cầu tỉnh Lào Cai

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chuyển đổi số quốc gia là một nhiệm vụ rất quan trọng, gắn với 3 trụ cột chính là Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Đảng, Nhà nước, Chính phủ đặc biệt quan tâm đến công tác chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số và lấy công dân số làm động lực phát triển. Nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia chuyển đổi số là rất nặng nề, chúng ta phải chỉ đạo, tổ chức thực hiện, rà soát, bổ xung, hoàn thiện thể chế; xây dựng hạ tầng số; huy động mọi nguồn lực, tạo động lực phát triển nhanh; tăng cường quản trị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… Chuyển đổi số phải gắn với sự phục hồi nhanh, phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn hiện nay.

Nhận thức chuyển đổi số chuyển biến rõ nét

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông - cơ quan thường trực của Ủy ban tại phiên họp, thời gian qua, nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số ở tất cả các cấp, các ngành, nhất là người lãnh đạo, người đứng đầu đã có chuyển biến rõ nét, 100% bộ, ngành, địa phương đã kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số do người đứng đầu làm Trưởng Ban (6 địa phương do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban chỉ đạo là: Lào Cai, Hà Giang, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Bến Tre, Bình Định).

Công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách được quan tâm, đạt kết quả tích cực. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 5 Quyết định về chuyển đổi số trong đó phê duyệt Ngày 10/10 hằng năm là Ngày chuyển đổi số Quốc gia. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu nền tảng cho Chính phủ số được đẩy mạnh.

Theo ước tính, doanh thu kinh tế số quý I/2022 đạt khoảng 53 tỷ USD. Trong đó kinh tế số nền tảng có tốc độ tăng trưởng 28%, đạt doanh thu 8 tỷ USD, còn lại là kinh tế số ICT và kinh tế số ngành, với tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình khoảng 15%.

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số doanh nghiệp công nghệ số thành lập mới tính đến hết tháng 02/2022 đạt 65.329 doanh nghiệp, tăng gần 500 doanh nghiệp so với năm 2021.

Hệ thống hóa đơn điện tử được triển khai toàn quốc

Đến nay, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tiếp tục được triển khai tích cực, có hiệu quả. Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã tích hợp 3.552 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các bộ, ngành, địa phương, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp (Triển khai theo Quyết định 06 - đã tích hợp thêm 11/25 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4). Trong quý I/2022, Cổng đã có trên 167 nghìn tài khoản đăng ký; trên 14 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; trên 332 nghìn lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích từ Cổng; trên 510 nghìn hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng; trên 163 nghìn giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 366 tỷ đồng.

Hệ thống hóa đơn điện tử đã được triển khai toàn quốc, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Trong quý I/2022, cơ quan thuế đã tiếp nhận xử lý trên 77,7 triệu hóa đơn điện tử; Đào tạo nhân lực cho chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm; Xã hội số, với trọng tâm là công dân số, được chú trọng phát triển, một số ứng dụng trong nước đã đáp ứng được nhu cầu của đa số người dùng ở Việt Nam sử dụng.

Hạ tầng số, tốc độ truy cập mạng băng rộng được cải thiện

Về hạ tầng số, tốc độ truy cập mạng băng rộng trong quý I/2022 được cải thiện so với cùng kỳ năm 2021, đặc biệt là chỉ số tải xuống (download) ở mạng di động băng rộng tăng khoảng 26%, ở mạng cố định băng rộng tăng khoảng 44%. Cả nước hiện còn 980 thôn lõm sóng băng rộng di động, trong đó, 774 thôn sẽ được các doanh nghiệp viễn thông di động triển khai phủ sóng trước ngày 30/6/2022; 118 thôn chưa có điện, 88 thôn thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn, dân cư thưa thớt, dưới 50 hộ gia đình trong một thôn sẽ tiếp tục được triển khai phủ sóng sau.

Các đại biểu dự phiên họp lần thứ 2 về chuyển đổi số tại điểm cầu Lào Cai

Lào Cai đứng thứ 3 toàn quốc về tích hợp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Tại tỉnh Lào Cai, nhiệm vụ chuyển đổi số được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm. Tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy ứng dụng CNTT, chuyển đổi số.

Lào Cai nằm trong số 5 tỉnh sớm nhất thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban. Ngoài ra, Lào Cai còn là 1 trong 4 tỉnh có Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách lĩnh vực CNTT, chuyển đổi số.

Đến nay, Lào Cai đã cung cấp 100% thủ tục hành chính của đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (1.598 thủ tục hành chính); tích hợp 1.305 dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, đạt 81,7%, đứng thứ 3 toàn quốc (sau Quảng Nam, Bình phước); tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ dịch vụ có phát sinh hồ sơ đạt trên 60%, vượt mục tiêu Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh giao (mục tiêu đến năm 2025 là 50%); 72% đơn vị đã hoàn thành việc triển khai sử dụng biên lai điện tử phục vụ thu phí, lệ phí, thực hiện nghĩa vụ tài chính. Cơ bản người dân trên địa bàn tỉnh đã có thông tin hồ sơ sức khỏe cá nhân điện tử với trên 700 nghìn hồ sơ.

Xây dựng Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, kết nối hệ thống hành chính công điện tử của tỉnh với các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin của Trung ương. Xây dựng, triển khai nền tảng kết nối tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) phục vụ kết nối các ứng dụng dùng chung của tỉnh, kết nối với hệ thống thông tin của các bộ, ngành Trung ương qua nền tảng kết nối liên thông Quốc gia; Kết nối với Hệ thống báo cáo quốc gia, đã thực hiện 8 loại chỉ tiêu báo cáo chính phủ (Thu, chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, xuất, nhập khẩu, đầu tư trong nước, nước ngoài, đăng ký doanh nghiệp); thực hiện các giải pháp nâng cao an toàn, an ninh mạng theo cấp độ; kết nối hệ thống giám sát an toàn thông tin của tỉnh với kết nối với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia…

Các bộ, ngành, địa phương tham gia thảo luận tại phiên họp

Tại phiên họp, các bộ, ngành, đơn vị, địa phương đã tập trung thảo luận về các nội dung chủ yếu như: Hoàn thiện, cụ thể hóa, bổ xung thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù về chuyển đổi số; chú trọng đào tạo nhân lực về CNTT và chuyển đổi số; huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng về chuyển đổi số; cải cách hành chính; hợp tác quốc tế… Đề xuất các giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tồn tại, hạn chế trong công tác chuyển đổi số;…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo phiên họp

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương, công dân tích cực tham gia vào công tác chuyển đổi số. Thủ tướng Chính phủ đề nghị, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị cần cương quyết loại bỏ chủ nghĩa hình thức, phô trương, mất uy tín. Thời gian tới, cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số gắn với đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ và sự phát triển chung của đất nước. Liên tục đổi mới để có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược trong công tác chuyển đổi số. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, bám sát từ thực tiễn, nói đi đôi với làm, có hiệu quả, có sản phẩm cụ thể; sử dụng tài nguyên thông tin hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm… Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá nhân hóa trách nhiệm, nâng cao năng lực nguồn nhân lực; kết hợp hài hòa lợi ích giữa người dân, Nhà nước và doanh nghiệp. Đặc biệt, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả, khẩn trương các nhiệm vụ được giao về chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, tạo niềm tin cho Nhân dân.

Trong bối cảnh thời gian, số lượng công việc nhiều, nguồn lực thì có hạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý: Việc đầu tư cho chuyển đổi số phải có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, không dàn trải, manh mún, rời rạc, lựa chọn những việc có tác động lan tỏa, hiệu quả ngay để triển khai. Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông sớm hoàn thành việc đánh giá, công bố chính thức danh sách các nền tảng số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số;…

Lệ Hằng





Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập